Kontingent

  Sist oppdatert 06.01.2020
I de tre første årene etter fullført mastergrad innvilges automatisk en trinnvis reduksjon i kontingenten til NAL og lokalforening (regnet ut fra eksamensår). Reduksjonen utgjør henholdsvis 75%, 50% og 25%.

Kontingent 2020

Ordinært  medlemskap                                             
Kontingent kr. 5.628
Lokalforeningskontingent kommer i tillegg    
     
Studentmedlemkap    
Kontingent kr.   900
     
Pensjonistmedlemskap    
Kontingent kr. 1.924
Pensjonistmedlemskap får du automatisk fra fylte 67 år        

 

Lokalforeningene fastsetter selv sin kontingent, og den varierer mellom 200 og 800 kroner.

Betaling
Du vil motta faktura for kontingenten kvartalsvis. NAL tilbyr avtalegiro og eFaktura, ved papirfaktura er det et gebyr på 40 kroner. Andre betalingsformer kan avtales med NALs økonomiavdeling.

Fritak/redusert kontingent

 • kan innvilges ved sykdom, arbeidsledighet, militær-/siviltjeneste, videreutdanning o.l.
 • søknaden må være skriftlig begrunnet, og dokumentasjon må vedlegges (for eksempel så permitteringsvarsel, oppsigelsesbekreftelse, dokumentasjon fra NAV eller ligningsattest)
 • fritak innvilges for 1/2 - 1 år av gangen i forhold til graden av redusert inntekt
 • permisjoner med lønn gir ikke rett til redusert kontingent
 • uføretrygdede betaler pensjonistkontingent, ikke lokalforeningskontingent
 • bor du i utlandet i mer enn seks måneder, så betaler du ikke lokalforeningskontingent
 • er du gift eller samboer med et annet NAL-medlem, ta kontakt med oss om dere ønsker å motta bare ett eksemplar av tidsskriftene

Innmeldingsavgift
Nye medlemmer betaler en innmeldingsavgift på kr. 200,-. Dette gjelder også tidligere studentmedlemmer.

Skattefradrag for medlemmer
I selvangivelsen er det anledning til å føre opp fradrag for kontingenten (kr. 3.850 i 2019). Det er bare de som er i lønnet arbeid som har rett til fradrag. 

Slik fører du fradraget
Fradraget føres i post 3.2.11, men beløpet skal være forhåndsutfylt på den elektroniske selvangivelsen din hvis kontingenten trekkes og innbetales av arbeidsgiver. Da står den også i lønns- og trekkoppgaven, kode 311. 

Her kan du lese om medlemsfordelene i Norske arkitekters landsforbund

kontakt

 • Norske arkitekters landsforbund
  Tlf. 23 33 25 00
  E-post 

Bli medlem

 • Se medlemsfordeler og søknadssjema
Les mer »