Kontingent

Tekst Ragnhild Ølstad Sist oppdatert 23.10.2018
I de tre første årene etter fullført mastergrad innvilges automatisk en trinnvis reduksjon i kontingenten til NAL og lokalforening (regnet ut fra eksamensår). Reduksjonen utgjør henholdsvis 75%, 50% og 25%.

Kontingent 2018

Tidsskrifter og lokalforening er en obligatorisk del av medlemskapet. Lokalforeningene fastsetter selv sin kontingent som NAL innkrever. Pensjonister og studenter betaler en egen sats. Fra 1.7.2015 innførte noen lokalforeninger egen pensjonistkontingent. Beløpet varierer fra 50% - 100% avlokalforeningskontingenten.

ORDINÆRT MEDLEMSKAP  
Kontingent                                                   kr. 5.396  *)
   
*) lokalforeningskontingent kommer i tillegg. (Varierer fra 200-800 kroner)  
   
STUDENTMEDLEMSKAP  
Kontingent kr.   854
   
Tidsskriftene Arkitektur N og Arkitektnytt er inkludert i prisen.  
For ikke-medlemmer er prisen på tidsskriftene kr. 1.990  
Faktura på medlemskap deles opp og faktureres kvartalsvis      
   
PENSJONISTMEDLEMSKAP  
Kontingent kr. 1.848
   
I tillegg kommer eventuell lokalforeningskontingent.  
Tidsskriftene Arkitektur N og Arkitektnytt er inkludert i prisen.  
Pensjonistmedlemskap får du automatisk fra fylte 67 år (nærmeste kvartal)  

 

Kontingentinnkreving
Kontingenten innkreves kvartalsvis. NAL tilbyr avtalegiro og eFaktura med fire rater i året. Ved papirfaktura tilkommer et gebyr på kroner 40. Ønskes andre betalingsformer så kontaktes NALs økonomiavdeling.

Fritak/redusert kontingent

 • kan innvilges ved sykdom, arbeidsledighet, militær-/siviltjeneste, videreutdanning o.l.
 • det kreves skriftlig, begrunnet søknad. Dokumentasjon må vedlegges så som permitteringsvarsel, oppsigelsesbekreftelse, dokumentasjon fra NAV eller ligningsattest
 • fritak innvilges for 1/2 - 1 år av gangen i forhold til graden av redusert inntekt
 • fritak innvilges ikke for tidsskrifter, men gifte/samboende medlemmer har rett til ett, felles abonnement (Rabattert abonnement kr. 1.572)
 • permisjoner med lønn gir ikke rett til redusert kontingent
 • uføretrygdede betaler pensjonistkontingent
 • utenlandsboende utover 6 måneder betaler ikke lokalforeningskontingent

 

Innmeldingsavgift
Nye medlemmer betaler en innmeldingsavgift på kr. 200,-. Dette gjelder også tidligere studentmedlemmer. Beløpet går til NALs Driftsfond og er en engangsavgift.

Skattefradrag for medlemmer
NAL utsteder årlig kvittering på innbetalt kontingent. I selvangivelsen er det anledning til å føre opp kr. 3.850 i 2018 som fradragsberettighet kontingent. Det er bare de som er i lønnet arbeid som har rett til fradrag. 

Slik fører du fradraget
Fradraget føres i post 3.2.11, men beløpet skal være forhåndsutfylt på den elektroniske selvangivelsen din hvis kontingenten trekkes og innbetales av arbeidsgiver. Da står den også i lønns- og trekkoppgaven, kode 311. 

kontakt

 • Norske arkitekters landsforbund
  Tlf. 23 33 25 00
  E-post 

Bli medlem

 • Se medlemsfordeler og søknadssjema
Les mer »