Kontrollkomiteen

Tekst Ragnhild Ølstad Sist oppdatert 12.11.2020
Kontrollkomiteen fikk sitt mandat og rolle avklart i Representantskapsmøte i 2015. Instruksen ble revidert 14. juni 2019. Komiteen er direkte underlagt Representantskapet i NAL. Møtereferater og årsrapporter kan leses her.

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen velges av NALs Representantskap og har funksjonstid på tre år.

Komiteens sammensetting ser du her

Komiteens instruks finner du her

 

Årsrapporter

Rapport om komiteens arbeid i 2019:

Årsrapport 2019

Rapporten for 2018 fremlegges for Representantskapt 14.06.2019

Årsrapport 2018

Rapporten for 2017 fremlegges for Representantskapet 15.06.2018.

Årsrapport 2017

Rapporten fremlegges for Representantskapet 21.4.2017.

Årsrapport 2016

Rapporten fremlegges for Representantskapet 30.4.2016.

Årsrapport for 2015
Vedlegg årsrapport 2015

 

Møteprotokoller

2019

Protokoll fra møte 19.09.2019

2018

Protokoll fra møte 09.04.2018

Protokoll fra møte 22.02.2018
Vedlegg protokoll 22.02.2018

Protokoll fra møte 25.01.2018

2017

Protokoll fra møte 20.12.2017

Protokoll fra møte 10.05.2017

Protokoll fra møte 22.02.2017

 

 

2016

Protokoll fra møte 1.12.2016

Protokoll fra møte 13.10.2016

Protokoll fra møte 21.06.2016

Referat fra møte 18.04.2016

Protokoll fra møte 11.01.2016

 

2015

Protokoll fra møte 20.10.2015

Referat fra møte 17.8.2015

Referat fra møte 18.5.2015

Referat fra møte 6.5.2015

kontakt

  • Norske arkitekters landsforbund
    Tlf: 23 33 25 00
    E-post