Fra venstre: Arild Sletten, Ketil Moe, Maj Jøsok (leder), Kjellaug Sandvik Eggen og Ingrid Hildrum

Kontrollkomiteen

Tekst Ragnhild Ølstad Sist oppdatert 06.12.2017
Kontrollkomiteen fikk sitt mandat og rolle avklart i Representantskapsmøte 16. september 2015 da formell instruks for komiteen ble vedtatt. Særlig har komiteen vært aktiv i forbindelse med organisasjonssaken. Komiteen er direkte underlagt Representantskapet i NAL. Møtereferat og årsrapport kan leses her.

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen velges av NALs Representantskap og har funksjonstid på tre år.

Komiteens sammensetting ser du her

Komiteens instruks finner du her

 

Årsrapporter

Rapporten fremlegges for Representantskapet 21.4.2017.

Årsrapport 2016

Rapporten fremlegges for Representantskapet 30.4.2016.

Årsrapport for 2015
Vedlegg årsrapport 2015

 

Møteprotokoller

2017

Protokoll fra møte 10.05.2017

Protokoll fra møte 22.02.2017

 


2016

Protokoll fra møte 1.12.2016

Protokoll fra møte 13.10.2016

Protokoll fra møte 21.06.2016

Referat fra møte 18.04.2016

Protokoll fra møte 11.01.2016

 

2015

Protokoll fra møte 20.10.2015

Referat fra møte 17.8.2015

Referat fra møte 18.5.2015

Referat fra møte 6.5.2015

kontakt

  • Norske arkitekters landsforbund
    Tlf: 23 33 25 00
    E-post