Vi vet at mange av dere medlemmer også opplever vanskelige tider, med kansellerte oppdrag, svikt i inntekter og permitteringer – og det er selvfølgelig viktig for oss å være her for dere, skriver Kari Bucher, generalsekretær i Norske arkitekters landsforbund. Foto: Tommy Ellingsen

Koronaens konsekvenser for NAL

  Sist oppdatert 31.03.2020
Kjære medlemmer, for en uke siden tok vi i Josefines gate farvel med hverandre og gikk hvert til vårt – til ny arbeidshverdag med hjemmekontor. Dette virker allerede som en evighet siden.

Den siste uken har ledergruppen i sekretariatet i NAL arbeidet intenst for å få oversikt over hvilke konsekvenser koronaviruset har for vår organisasjon. Dere medlemmer står for 40 prosent av inntektene i NAL. I tillegg kommer inntekter fra kursvirksomhet, gjennomføring av arkitektkonkurranser, annonsesalg til tidsskriftene, veiledning og parallelloppdrag i kommuner landet rundt og andre prosjekter i fagavdelingen. 

Når ingen kan gå på kurs, arkitektkontorer opplever kansellerte oppdrag, annonsører er redde for å bruke penger, ingen kan reise og mange arbeidsoppgaver er vanskelige å gjennomføre – så stuper våre inntekter. Sist uke har landsstyret, sammen med sekretariatet og tillitsvalgte, jobbet sammen for å diskutere den økonomiske situasjonen i NAL, og på fredag ble det besluttet å sende ut permitteringsvarsler.

Dette, sammen med andre sparetiltak, mener vi er en løsning som vil bære oss gjennom en uoversiktlig situasjon. Vi gjennomfører drastiske tiltak nå for å bremse underskuddet, og vi håper at det vil dreie seg om en kort periode – og at livene våre, samfunnet og NAL snart kan være tilbake i vår normale hverdag. Men å la tiden og driften bare gå nå, uten å gjøre noe, vil være direkte uansvarlig av oss.

Vi vet at mange av dere medlemmer også opplever vanskelige tider, med kansellerte oppdrag, svikt i inntekter og permitteringer – og det er selvfølgelig viktig for oss å være her for dere. Vi har beholdt nok bemanning til å kunne oppfylle de viktigste forpliktelsene våre, både til medlemmer og til andre som vi utfører oppdrag for. Vi er allerede i gang med å kartlegge situasjonen blant landets arkitekter, og vurdere hvordan vi best kan jobbe politisk – og for enkeltmedlemmer – i denne situasjonen. Vi vil gjerne høre fra deg om hva du – og bransjen  behøver hjelp til nå.

I disse dager sender vi ut faktura for 2. kvartal av medlemskontingenten. Vi håper dere deler vår oppfatning; at det nå mer enn noen gang er viktig at dere er medlemmer i NAL. Uten dere, vil ikke Norske arkitekters landsforbund eksistere.

La oss håpe, for oss alle, at denne perioden blir kortvarig og at scenarioet blir bedre enn det vi nå planlegger for. Vi vil selvfølgelig vurdere situasjonen fortløpende, og få ansatte tilbake på plass så raskt det er mulig. 

Det er utrolig viktig at vi alle har omsorg for hverandre i denne tiden – og vi kan alle bidra til at organisasjonen og arkitektbransjen ikke blir så hardt rammet som vi frykter!

Kari Bucher,
generalsekretær
Norske arkitekters landsforbund

Har du spørsmål eller innspill, ta kontakt med generalsekretær Kari Bucher eller kommunikasjonssjef Annicken Vargel.