– Vi er spesielt opptatt av konsekvenser for studenter og nyutdannede arkitekter, og arbeider med å kartlegge hva disse har bruk for – og hva NAL kan bidra med, sier Kari Bucher, generalsekretær i Norske arkitekters landsforbund. Foto: Tommy Ellingsen

Koronakrisen: Hva gjør NAL?

  Sist oppdatert 14.05.2020
Både NAL og bransjen er rammet av koronakrisen, og i NAL arbeider vi nå både med å tilrettelegge medlemsarbeidet vårt for den spesielle situasjonen vi alle er i - og for å opprettholde de leveransene og forpliktelsene vi har.

De fleste medarbeiderne i NAL har nå hjemmekontor, men vi opprettholder en viss bemanning i Josefines gate, for å ta imot henvendelser. Ta kontakt med oss på e-post, telefon eller videokonferanse. Kontaktinfo til alle ansatte finnes her.

Selv om deler av staben er permittert, gjør vi vårt ytterste for å opprettholde våre forpliktelser til medlemmer og samarbeidspartnere. Vi tilrettelegger medlemsarbeidet vårt til den nye situasjonen vi alle er i, og arbeider også med å fremme gode tiltak tilpasset arkitektbransjen.
Her er noe av det vi arbeider med:

 • Vi tilbyr enda mer rådgivning til kommuner, for å stimulere og bistå til at det settes i gang flere planprosesser. Målet er at dette skal føre til flere oppdrag for medlemmene våre og arkitektstanden generelt.
 • Vi kontakter stat og departement for å oppfordre til ekstrabevilgninger til kommunene for å intensivere kommunalt planarbeid.
 • Vårt foreløpige inntrykk er at de fleste pågående planprosesser går som normalt. Vi tar i disse dager kontakt med alle samarbeidspartnere og oppdragsgivere for å finne gode løsninger til å gjennomføre møter og annen medvirkning digitalt. Bylivsenteret planlegger også webinar for kommunene om hvordan de kan bruke nye digitale løsninger og få til møter/medvirkning når folk ikke kan møtes fysisk.
 • Vi er spesielt opptatt av konsekvenser for studenter og nyutdannede arkitekter, og arbeider med å kartlegge hva disse har bruk for – og hva NAL kan bidra med.
 • Gjennom Wildcard tilbyr NAL mentorordning med erfarne arkitekter. Ønsker du å bidra som mentor, eller har spørsmål om ordningen, ta kontakt med prosjektleder Perann Sylvia Stokke

Konkurranseavdelingen arbeider med å finne gode forhold for digitale møter, både for prosjektmøter og spesielt for jurymøter. Foreløpig går vårens planlagte konkurranser som planlagt, med noen få utsatte innleveringsfrister. Følgende konkurranseprosesser er i gang:

 • Bystrand og ny Lungegårdspark i Bergen
 • OPPTRE arkitektkonkurranse – kostnadseffektiv energioppgradering av småhus i tre
 • Utvikling av havnetomt i Bjergsted i Stavanger
 • Sarpsborg Petersontomten
 • Nasjonalt fløtingsmuseum og kompetansesenter for våtmark (MiA)

 • Alle arrangementer for første halvår av 2020 er utsatt.
 • NALs nettkurs tilbys nå med 40 % rabatt. I kursoversikten finnes et stort utvalg av digitale kurs som kan sees når og hvor du vil.
 • Vi prioriterer nå arbeidet med å utvikle enda bedre og flere digitale løsninger for kurs. 

Biblioteket er fysisk stengt, men tar imot alle henvendelser fra medlemmer via e-post og telefon, samt har utlånsordning av bøker og tidsskrifter. Vi holder løpende kontakt med abonnenter til databasene og sørger for at nye utgaver av Arkitektur N og Arkitektnytt registreres fortløpende.
Få oversikt over Bibliotekets digitale tjenester her. 

Arkitektur N kommer ut som normalt. For å kunne gi raskere og mer oppdatert informasjon om situasjonen i arkitektbransjen, vil Arkitektnytt i tiden fremover legge alle sine ressurser til nettutgaven, og det vil derfor ikke komme papirutgaver av utgave nr. 5 og 6. Vi skal både informere – og gi medlemmer og arkitekturinteresserte en adspredelse fra koronanyheter.

Kari Bucher
generalsekretær
Norske arkitekters landsforbund