NAL, RIF, AiN, AFag og Tekna overleverte i november 2016 et felles forslag til endringer i kvalifikasjonskravene til prosjektering.

Kritisk til forslag til endringer i byggesaksforskriften

Tekst Kjetil Husebø Sist oppdatert 29.06.2018
En samlet bransje (NAL, RIF, AiN, Afag og Tekna) går sterkt ut mot Kommunaldepartementets høringsforslag til ny forskrift om byggeforskrift. KMD sendte i går ut høring på endringer i SAK, den såkalte byggesaksforskriften. Departementet fremstiller det som «mindre endringer og justeringer i reglene for Sentral godkjenning». Foreningene mener det imidlertid er atskillig mer dramatisk – spesielt for prosjekteringsfagene, det vil si de som prosjekterer større bygg og anlegg.

Foreningene reagerer sterkt på at departementet foreslår at «fagskole er tilstrekkelig utdannelse for faglig ledelse i foretakene, for all prosjektering og kontroll i tiltaksklasse 2.»

Se høringsforslaget her

Høringsfrist er satt til 15. september 2018.

— Vi reagerer på at KMD foreslår at fagskole er tilstrekkelig utdannelse for faglig ledelse i foretakene, for all prosjektering og kontroll i tiltaksklasse 2. Endringene som nå er foreslått kan virke tilsynelatende udramatiske ved første øyekast, men forslaget i høringen åpner i praksis opp for at alle mulige ufaglærte skal kunne tilegne seg tiltaksklasse 2 uten noen formell utdannelse. Dette åpner for en diffus definisjon av hva et prosjekteringsfag er, og er en trussel mot både arkitektutdanningen og profesjonen. Å fraskrive akademisk og teoretisk kompetanse i prosjektering er et farlig signal, sier Alexandria Algard, president i Norske arkitekters landsforbund (NAL),

— I likhet med Arkitektbedriftene i Norge (AiN) reagerer vi også på at en vesentlig endring innføres når det er nettopp igangsatt et arbeid med flere utvalg som skal se på ordningen med sentral godkjenning og kvalifikasjonskrav, avslutter Algard. 

Les også pressemeldingen fra RIF og de andre organisasjonene her