Flere søkemuligheter

Kulsås Amfi

  Sist oppdatert 25.06.2019

Leilighetskomplekset med 13 leiligheter med et beregnet energibehov på 84 kWh/m2/år

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 2007

Prosjektet ligger øverst i Kulsåsfeltet litt sør for Trondheim sentrum, med utsikt over bymarka og Granåsen skisenter mot sør og vest. Tomten ligger mellom småhusbebyggelse og et større terrassehus i sørøst. Mot nord grenser tomten mot et friområde med en trekledd kolle, som er et framtredende landskapstrekk. Tomten var opprinnelig regulert for to tradisjonelle leilighetshus i 2 etasjer med saltak. Et ønske om å lage en overgang mellom småhusbebyggelsen og de større leilighetsbyggene i feltet, resulterte i den oppbrutte formen, som også ga spennende muligheter for uterom på takene i mellomrommene som oppsto.

0613 A.2.20.102 0613 A.2.20.103 0613 A.2.20.104 0613 A.2.40.106 0613 A.2.50.104

Kulsås Amfi - energi

Bygningskomplekset er forsynt med felles varmtvannsberedning, basert på forvarming via
varmepumpe. Varmt tappevann produseres i et felles storberedersystem med oppvarming fra varmepumpe basert på bergvarme som hovedenergikilde, med elektrisitet som tilskuddsvarme. Dette tiltaket, kombinert med god isolering og varmegjennvinning på ventilasjon, reduserte energibehovet til beregnet levert energi på 84 kWh/m2/år.

Veggene er bygget etter et lego-prinsipp, med kasetter bestående av to EPS plater med forbindelsstag som skaper et hulrom som fylles med betong, og som utgjør den konstruktive delen av veggen. Systemet gjør det rimelig enkelt å eliminere kuldebroer, og gir vegger med relativt god magasineringseffekt. Utvendig er det benyttet en 3-sjikts puss. Systemet har en del utfordringer mht detaljløsninger som overganger og innpassing av beslag osv. som setter strenge krav til utførelsen.

Notat 004 m-vedlegg_Page_1 Notat 004 m-vedlegg_Page_2 Notat 004 m-vedlegg_Page_3 Notat 004 m-vedlegg_Page_4


ENERGI

Energiforbruk: Budsjettert årlig energiforbruk 84 kWh/m2/år

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Kolsåslia, 7026 Trondheim
Kommune: Trondheim
Prosjektperiode: 2007
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Boligområder/ boliganlegg , Enebolig/ rekkehus o.l.

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Structura AS
Prosjektledelse (PL): Structura AS (Roberth Nøsen)
Hovedentreprenør: Frost Entrepenør AS (bygningsmessige arbeider)
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.