Flere søkemuligheter

Kulsås Amfi

  Last updated 25.06.2019

Leilighetskomplekset med 13 leiligheter med et beregnet energibehov på 84 kWh/m2/år

Short facts

  • Project duration: 2007

Prosjektet ligger øverst i Kulsåsfeltet litt sør for Trondheim sentrum, med utsikt over bymarka og Granåsen skisenter mot sør og vest. Tomten ligger mellom småhusbebyggelse og et større terrassehus i sørøst. Mot nord grenser tomten mot et friområde med en trekledd kolle, som er et framtredende landskapstrekk. Tomten var opprinnelig regulert for to tradisjonelle leilighetshus i 2 etasjer med saltak. Et ønske om å lage en overgang mellom småhusbebyggelsen og de større leilighetsbyggene i feltet, resulterte i den oppbrutte formen, som også ga spennende muligheter for uterom på takene i mellomrommene som oppsto.

0613 A.2.20.102 0613 A.2.20.103 0613 A.2.20.104 0613 A.2.40.106 0613 A.2.50.104


ENERGY

Energy consumption: Budsjettert årlig energiforbruk 84 kWh/m2/år

PROJECT DETAILS

Street address: Kolsåslia, 7026 Trondheim
Municipality: Trondheim
Project duration: 2007
Project type: New building / addition
Building type (function): Housing area / housing development , Detached home / townhouse

PROJECT TEAM

Developer / client: Structura AS
Project management: Structura AS (Roberth Nøsen)
Main contractor: Frost Entrepenør AS (bygningsmessige arbeider)
Drawings may contain errors and may not be in accordance with local law or building code. Drawings are copyrighted and for inspiration purposes only. National Association of Norwegian Architects is not responsible for any damage og loss caused by the any type of use of drawings available online.

REFERENCES

www.lavenergiboliger.no | Rojo Arkitekter (Sondre Andvik)

ATTACHMENTS