Flere søkemuligheter

Nominert til Arkitekturprisen 2019

  Sist oppdatert 23.08.2019

Bakgrunnen for prosjektet er ønsket om å realisere opplevelsespotensialet i det kulturhistoriske landskapet bak Bomuldsfabriken kunsthall. Hovedidéen er å skape en arena hvor fortellingen om en av grunnpilarene for Arendal som by, malmutvinningen i Torbjørnsbu, fortelles i samspill med en serie stedsspesifikke samtidskunstverk. Prosjektet er nominert til Arkitekturprisen 2019 av Agder Arkitektforening.

Korte fakta

  • Arkitekt: Studio Major
  • Landskapsarkitekt: Studio Major
  • Prosjektperiode: 2014 - 2018

Arkitekturen er en sammenstilling av sikksakkende svevestier, utsiktspaviljonger og atkomster til det kulturhistoriske landskapet. Visuelt er prosjektet drevet av ideer om det vernakulære, en stedegen tidløs arkitektur som igjennom narrativer knytter seg til sine omgivelser uten å ty til etterlikning. Konstruksjonsstål er valgt som materiale, med tanke på at jernmalm ble utvunnet fra gruvene, men også for å skape en materiell tilhørighet til landskapets naturlige innslag av jernmalm i den stedegne bergarten.

Utformingen av prosjektet skaper en visuell ressonans i landskapet ved å forsterke rom- og retningsdannelser. Prosjektet har et tydelig definert repertoar av arkitektoniske strategier hvor «albuer», «plattformer», «stylter» og «stier» kan sees som familier av elementer med konsekvente, men fleksible visuelle logikker. Elementene tar opp variasjoner i landskapet og skaper en helhet for opplevelsen av både det kulturhistoriske landskapet og den stedspesifikke kunsten. Kunstarenaen har foreløpig kunstverk av Jan Hafström, Bård Breivik, Anders Gjennestad, samt en eiketrapp av Bøylestad & Moen.

Agder arkitektforening mener prosjektet fortjener å motta arkitekturprisen for sin "uselviske visjon" - ideen med prosjektet og det ferdige resutatet lykkes i å tilrettelegge for gratis universellt utformet tilgang til et spennende område, en natur- og kulturopplevelse som ellers uten dette eller lignende prosjekt ingen ville hatt tilgang til. Et besøk her fester seg i minnet. Agder arkitektforening berømmer også oppdragsgiver for mot og pågangsvilje til å realisere prosjektet. Et eksempel til etterfølgelse.


PROSJEKTDETALJER

Adresse: Oddenveien 5, 4847 Arendal
Kommune: Arendal
Prosjektperiode: 2014 - 2018
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Friluftsområder, turvei, vannkant

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Arendal Kommune | Bomuldsfabriken Kunsthall
Arkitekt: Studio Major
Landskapsarkitekt: Studio Major
Rådgivere: Stærk & Co AS (RIB/RIBr) (RIB) | Harald Solberg (Direktør ved Bomuldsfabriken og kurator for kunstarenaen)
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.