Ecobox Grønn Verktøykasse er bygget opp som et modulbasert kursopplegg. Det finnes ferdige opplegg for arkitekter og interiørarkitekter i tillegg til at det er mulig å skreddesy egne opplegg.

Kursopplegg og moduler

  Sist oppdatert 19.03.2013
Ecobox Grønn Verktøykasse er et modulbasert kompetanseutviklingstilbud som tar opp en rekke aktuelle problemstillinger innen miljø og bærekraft, hvor energi og materialbruk er et sentrale temaer. I verktøykassen finnes det tilbud tilpasset ulike målgrupper på ulike nivåer.

I Ecobox Verktøykasse gir grunnmodulene  oversikt, bevisstgjøring, kompetanseutviklings-kartlegging og planlegging. Temamodulene gir detaljerte løsninger på høyt nivå - fordypning og implementering. Ecobox Startpakke er grunnmodulen i opplegget.

Ecobox Startpakke Arkitekt
Ecobox Startpakke for arkitektkontorer gir en oversikt over energitiltak i prosjektering, nye energiforskrifter, metoder for tverrfaglig samarbeid og relevante digitale verktøy. Kurset går over 2 halve dager, tilsammen 9 timers undervisning. Ta kontakt for pris.
Les mer om kursopplegget

Ecobox Startpakke Interiør
Ecobox Startpakke for interiørarkitekter har spesiell fokus på energieffektivitet, arealeffektivitet og valg av materialer. Kurset går over 2 halve dager, tilsammen 9 timers undervisning. Ta kontakt for pris.
Les mer om kursopplegget

Ecobox Startpakke for mindre kontorer (Arkitekt eller Interiør)
For mindre kontorer med 1-3 ansatte arrangerer vi også felles kurs.
Ta kontakt med prosjektleder Perann Sylvia Stokke om du er interessert.  

Ecobox Startpakke Pluss
Ecobox Startpakke Pluss er et nytt tilbud til de arkitektkontorene som allerede har tatt Startpakken for en tid tilbake. Startpakke Pluss er ikke en repetisjon av det forrige kurset, men går rett inn i det som er nytt og hva kontoret i dag må vite om energieffektiv og miljøvennlig prosjektering. Ecobox Startpakke Pluss er et halvdags kurs på 4,5 timer som gir en oppdatering over energitiltak i prosjektering, nye energiforskrifter, metoder for tverrfaglig samarbeid og relevante digitale verktøy. Ta kontakt for pris.
Les mer om kursopplegget.

Ecobox Startpakke for byggherrer/utbyggere
Ecobox Startpakke for arkitektkontorer gir en oversikt over nye energiforskrifter, implementering av miljøtiltak i prosjektet, metoder for tverrfaglig samarbeid og relevante digitale verktøy.
Ta kontakt med prosjektleder Perann Sylvia Stokke om du er interessert.

Temamoduler
Temamodulene gir detaljerte løsninger på høyt nivå - fordypning og implementering. Modulene har en varighet fra en 3,5 til 8 timer. En temamoduler miljøvennlig materialbruk er utviklet.
Ta kontakt med prosjektleder Perann Sylvia Stokke om du er interessert.
kontakt