Flere søkemuligheter

Kviteseid i framtida

Publisert av: Iselin Ekman / NAL Sist oppdatert 11.11.2014

Kviteseidbyen ligger idyllisk til ved Telemarkskanalen, og var tidligere et senter for regionen da vannveien fremdeles var den viktigste ferdselsåren. For å snu trenden med fraflytting, ønsker kommunen å øke sin attraktivitet gjennom fortette og videreutvikle bygda til å bli et bærekraftig og attraktivt sentrum med utgangspunkt i lokale kvaliteter.

Prosjektbeskrivelse

Kviteseid kommune er en liten kommune i Vest-Telemark med i underkant av 2500 innbyggere. Kommunesenteret, Kviteseidbyen, ligger idyllisk til ved Telemarkskanalen. I tillegg består kommunen av bygdene Vrådal, som er et kjent turistmål, og Morgedal som har en sterk skihistorie. Som mange andre mindre steder, sliter kommunen med fraflytting. Denne utviklingen ønsker Kviteseid å snu gjennom å utvikle trygge, bærekraftige bomiljøer og nye arbeidsplasser, tuftet på de kvalitetene og det handlingsrommet stedet gir. Gjennom å utvikle langsiktige løsninger til beste for kommende generasjoner, naturen og miljøet, er målet å gjøre Kviteseid til et attraktivt sted å bo og arbeide.  

Prosjektet har definert tre satsingsområder: Økt bokvalitet og attraktivitet , utvikling av næringsliv og turveier og besøk og bedrift. Kommunen ønsker i tillegg å se på hva som er felles for de tre fokusområdene i Kviteseid kommune; Kviteseidbyen, Vrådal og Morgedal, og hva som er spesielt og unikt.

Prosessen hittil

Prosjekteier er Kviteseid kommune, ved prosjektleder Elisabeth Lid.  Prosjektansvarlig er Torunn Raftevold Rue og ansvarlig for prosjektutvikling er Feste Grenland AS.

Aktørene i Kviteseid kommune har hatt ett godt samarbeid med Feste Grenland som har lang erfaring med lignende prosjektarbeid. Kommunen har jobbet mye med forankring både politisk og hos øvrige innbyggere, og vil fortsette med dette i den videre prosessen. Det  legges opp til et utstrakt samarbeid mellom lokale lag og foreninger i alle tiltakene.

Økonomi og finansiering

Prosjektet Kviteseid i framtida ble behandlet i formannskapet våren 2014.  Det er lagt opp til stor egeninnsats fra kommunen i budsjettet, men det blir også søkt om støtte fra flere eksterne aktører.  

Budsjettet for 2014 er på 3 650 000 NOK

For 2015  er det satt av 1 320 000 NOK og  for 2016 1 300 000 NOK

Erfaringer så langt

Det er veldig viktig med forankring og informasjon. De som skal involveres være godt informert om hva prosjektet går ut på. Dette er en stor utfordring. Det må komme tydelig frem hva pengene går til. Man må vise at man lytter til de innspillene som kommer og at dette følges opp i synlige, konkrete tiltak. 

Areal og transport

Gjennom prosjektet ønsker kommunen å legge til rette for utleie av el-sykler i Kviteseidbyen, og at alle nye byggeprosjekter skal legge til rette for ladning av el-biler. Det er samtidig et mål å få disse tiltakene inn i kommunens planverk.

Energi

Som en del av prosjektet er det et ønske om å isolere bryggerhusene ved Kviteseid brygge til helårsbruk, og at det skal legges til rette for oppvarming ved hjelp av solenergi.


PROSJEKTDETALJER

Kommune: Kviteseid
Prosjekttype: By-/ stedsutvikling
Forbildeprogram: Framtidens bygder

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Kviteseid kommune
Rådgivere: Feste Grenland AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

KILDER

Prosjektbeskrivese Elisabeth Lid, Kviteseid kommune

VEDLEGG


Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund.

Dette innholdet er en del av Framtidens bygder

Framtidens_bygder_logo_gjennomsiktig