Kyrksæterøra 2018. Foto: Espen Kalland

Kyrksæterøra: Et levende sentrum – det miniurbane miljø

Tekst Katrine Hamre Sørlie, NAL Sist oppdatert 14.09.2018
Kommunene Hemne, Halsa og del av Snillfjord står overfor en sammenslåing og Kyrksæterøra blir det nye kommunesenteret. Hemne kommune har gjennomført ett paralleloppdrag for å få fremtidsbilder av Kyrksæterøras utvikling og få redegjort for hvordan man kan arbeide for å realisere visjonene.

Odd Jarle Svanem, ordfører i Hemne kommune, hadde følgende å si om paralleloppdraget og evalueringskomitéens rapport:

«Nå som vi skal skape den nye kommunen Heim er det viktig at vi får et nytt blikk på kommunesenteret - Kyrksæterøra. Det har vi skaffet oss gjennom en spennende prosess hvor fagfolk, næringsliv, politikere og ildsjeler har deltatt. Vi vil spesielt takke de 3 svært kompetente arkitektgruppene som har gitt kommunen og lokale utviklingsaktører faglig påfyll og imponert oss med spreke forslag til fremtidsrettet stedsutvikling – på kort og lengre sikt. På bakgrunn av arkitektenes forslag og mange gode innspill fra lokalsamfunnet har en evalueringskomité laget denne rapporten. Komiteen var satt sammen av representanter fra lokalt næringsliv, Trøndelag fylkeskommune, Hemne kommune og BYLIVsenteret i Norske arkitekters landsforbund. 

Rapporten inneholder 10 gode råd til hvordan Kyrksæterøra kan utvikles til et bærekraftig, menneskevennlig og attraktivt kommunesenter for Heim. I tillegg inneholder rapporten en serie konkrete tiltak som bør gjennomføres for å nå målene.

Selv om denne rapporten omhandler bare Kyrksæterøra, har vi tanker om omlandet. Vi kaller Kyrksæterøra et miniurbant miljø, men et sentrum er avhengig av et oppegående omland og et omland krever et sterkt levende sentrum. Vi vil i etterkant av dette arbeidet starte med å se på muligheten for en lignende prosess for grendene Vinjeøra og Svanem / Hellandsjøen. Heim kommune fra 1.januar 2020 vil ha Kyrksæterøra som kommunesenter, og grender som i dag er i de andre kommunene vil etter hvert kunne ha nytte av lignende prosesser. 

Takk til Trøndelag fylkeskommune, Statens vegvesen, det lokale næringslivet, grunneiere, utbyggere, innbyggere og andre som har bidratt med engasjement og innspill i prosjektet. For gjennomføring av parallelloppdraget har vi mottatt støtte fra Trøndelag fylkeskommune, Miljødirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet v/Deltasenteret. Hemne kommune har selv stilt med egenandel, men uten den betydelige eksterne støtten hadde nok ikke prosjektet latt seg gjennomføre.

Vi gleder oss til å samarbeide med alle om å utvikle Kyrksæterøra videre.» 

Kommunen mottok 15 tilbud om deltakelse, og tre team fikk tilbud om å delta. Det var:

  • Lala Tøyen as / Kåmmån as / Formløs architecture
  • Juul|Frost arkitekter
  • Oslo Works arkitekter / KOHT arkitekter / Asplan Viak

ordfører 

Teamenes forslag kan lastes ned på kommunenes hjemmeside.

Evalueringskomitéens rapport kan lastes ned her:

Nr. 502
Paralleloppdrag
«Kyrksæterøra: Et levende sentrum – det miniurbane miljø»
Utgitt av Norske arkitekters landsforbund på oppdrag av Hemne kommune
Last ned 36MB

 

NAK 502 Kyrksæterøra omslagv2NAK 502 Kyrksæterøra omslagv2