Flere søkemuligheter

Universelt utformet spennende bydelspark

Publisert av: Guro Aalrust / NAL Sist oppdatert 19.04.2013

I et sterkt presset utbyggingsområde på Lade i Trondheim er det etablert en spennende bydelspark, Ladeparken, med sirkus som tema.

Korte fakta

  • Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS
  • Prosjektperiode: 2011
  • Arealforbruk: 16 000 m2 (brutto BTA)

Prosjektbeskrivelse

I kommunedelplan for Lade, Leangen og Rotvoll ble Ladeparken definert som et spesielt viktig område på bydelsnivå. Parken var en viktig forutsetning for omfattende boligutbygging i området og ble derfor tatt inn i planen som et rekkefølgekrav. Trondheim kommune påtok seg tiltakshaveransvar for gjennomføring av prosjektet, som blant annet er finansiert gjennom betydelige bidrag fra grunneiere i området.
Ladeparken ligger i et knutepunkt mellom næring, boliger, skoler, idrettsanlegg og den historiske Lade kirke og Lade gård. I over førti år har tivoli- og sirkus kommet hit, og det er assosiasjoner fra denne tida som har gitt inspirasjon til utformingen og navnsetting av de ulike delområdene.

Parken er utformet på en måte som stimulerer til fysiske aktivitet. Samtidig er parken gitt en utforming som skal imøtekomme mennesker i alle livsfaser og med ulike utfordringer.

Universell utforming

Orienterbarhet
"Hovedadkomst til parken er tydelig markert ved en knall rød portal inspirert av et sirkustelt. Fra hovedinngangen leder Parkettpromenaden, parkens hovedgangåre, gjennom hele anlegget. Veien har sklisikkert dekke og en gangsone som er tydelig adskilt fra møbleringssonen. Kontraster i overgang mellom materialer (gangveg / kantstein / grøntareal) fungerer som naturlig ledelinje for personer med nedsatt syn og orienteringssans. I tilknytning til hovedinngang finnes et orienteringsskilt som også har en taktil plate trukket ut fra selve orienteringsskiltet.
Anlegget har generelt god belysning, både indirekte og direkte. Punktbelysning er med på å markere parken på kveldstid og understreke retning / orientering, samt viktige holdepunkt.

Av andre tiltak for bedret orienterbarhet nevnes:
- møbleringssoner
- bevisst fargebruk på møblering o.a elementer som gir kontrast til omgivelsene
- oppmerksomhetsfelt foran orienteringsskilt
- rødt leskur over benk langs promenaden forsterker orientering langs parkettpromenaden
- vannrenne langs parkettpromenaden gir lyd og fungerer slik som orienteringselement for svaksynte
- markering på trappetrinn opp til fontene-nivået (farget granitt innfelt i trinn)
- lys kantstein langs gangvei (på den siden som vender opp mot trafikkert areal)"

Fremkommelighet
Fra hovedinngang stiger terrenget opp til den såkalte Akrobatplassen som er det høyeste punktet i parken. Her er det god utsikt over anlegget og omgivelsene rundt. Gangvegen har jevn stigning (1:20) fram til foten av plassen. Siste strekning opp til Akrobatplassen går via trapp, eller via en gangveg hvor stigningen er noe brattere (1:15). Ellers i parken er stigningsforhold godt ivaretatt.

Av andre tiltak som ivaretar fremkommelighet nevnes:
- sklisikkert og fast dekke (barrikadesteindekke) på parkettpromenaden
- plass for rullestol på flere sider av langbord (ikke bare på endene) gir valgfrihet og inkludering for alle på en god måte.
- knust grus (kornstørrelse 0 – 16 mm. ) på oppholdsareal gir fast godt dekke som fungerer godt også for rullator og rullestol
- fremkommelig for bruk av rullestol gjennom juvelene (kunstnerisk utsmykning)

Fleksibilitet og brukergrupper
Den 16 dekar store parken er inndelt i ulike soner, eller manesjer, som imøtekommer en sammensatt brukergruppe. 

I et rolig hjørne sentralt i parken er et område spesielt utformet med tanke på ungdom. Her finnes glitrende lysthus med hengekøye og en sirkelformet kjærlighetsbenk med glass, rosa lys og ”tagging”.

Parken har også en grusflate for mer arealkrevende aktiviteter som ballspill. Denne blir også brukt som festplass ved spesielle anledninger og kan islegges til skøytebane om vinteren. I tilknytning til denne, ligger store plenarealer som kan benyttes som soleplass eller aktiviteter som badminton, volleyball, frisbee og lignende. Et klatrenett gir utfordringer for små og store.

I tilknytning til promenaden er det tilrettelagt for små barns lek med bølgende, fargeglade terrengformer som i seg selv er en spennende figur. Høydeforskjellene er utnyttet til sklie og klatrestige og en snakkeboble med spesiell akustikk skaper undring. En vindpølse henger over lekeplassen og viser vei hit.

En supplerende gangveg inviterer med sine svinger og varierende bredde til en mindre målrettet vandring gjennom parken. Det er flere målpunkter langs stien; lekehytter utformet som juveler, talerør som røde trompeter, klatrenett, amfi, benker m.m.
I tillegg til tilrettelegging for konkrete aktiviteter, skal parken gi ulike sanseopplevelser som:
- planter med ulike farger, bær, frukt gir smaksopplevelser og årstidsvariasjon
- talerør / snakkerør av røde trompethorn
- snakkeboble med spesiell akustikk
- hoppesteiner i vannet
- juvelene (kunstnerisk utsmykning) har farget glass som stimulerer til å se parkene gjennom farget glass og som kaster fargede skygger på underlaget

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 16 000 m2 (brutto BTA)
Bruttoareal (BTA): 16000 m²

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 17 mill NOK eks mva (2010)

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Håkon Magnussons gate
Sted/bydel: Lade
Kommune: Trondheim
Prosjektperiode: 2011
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Landskap og blå-grønn struktur
Funksjon/Bygningstype: Parker og grøntanlegg
Konkurranseform: Begrenset plan-og designkonkurranse
Entrepriseform: Hoved-/generalentreprise

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Trondheim kommune ved Utbyggingsenheten
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS
Prosjektledelse (PL): Trondheim kommune ved Utbyggingsenheten
Universell utforming: Asplan Viak AS
Rådgivere: Trude Westby Nordmark (kunstner)
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

PUBLISERT

Ladeparken, Trondheim, Asplan Viak AS (Arkitektur N nr.3/2012) side 60

KILDER

Ladeparken i Trondheim - Marit Solum, Overlandskapsarkitekt, Trondheim kommune enhet Kommunalteknikk (18.09.2012)

Prosjektpresentasjonen er utarbeidet av NAL som del av prosjekt "Handlingsplan for universell utforming" støttet av Barne- og likestillingsdepartementet.