Landsstyret

Tekst Børge Sildnes Sist oppdatert 01.03.2021
NALs president er styreleder. Landsstyret består av ytterligere seks medlemmer, herav én studentrepresentant og én representant valgt av de ansatte.

Fra 1.9.2020 er landsstyret sammensatt slik:

President:
Gisle Løkken
e-post
1.9.2018 - 30.06.2021

 

Visepresident
(ingen valgt) 

Marina Bauer
e-post 
01.07.2018- 30.06.2021

Mari Oline Stendebakken
e-post
1.7.2020 - 30.06.2023

Navid Navid
e-post 
01.07.2020 - 30.06.2023

Aleksander Oldrup Jensen
e-post
01.07.2017 - 30.06.2020

Charlotte Elisabeth Mellbye
(studentpresentant AHO)
e-post
01.07.2020 - 30.06.2021

 

Måns Davidson
(Valgt av de ansatte)
e-post
19.11.2020-30.06.2022

 

 

 

 

kontakt

  • Norske arkitekters landsforbund
    Tlf: 23 33 25 00
    E-post