Fra venstre: arkitekt MNAL Dagny Marie Bakke, studentrepresentant AHO Lars Hervik Helgesen, arkitekt MNAL og president i Norske arkitekters landsforbund Gisle Løkken, arkitekt MNAL Adnan Harambasic, arkitekt MNAL Marina Bauer, arkitekt MNAL Aleksander Oldrup Jensen og arkitekt MNAL Marianne Skjulhaug. Foto: NAL.

Landsstyret

Tekst Ragnhild Ølstad Sist oppdatert 22.10.2019
NALs president er styreleder og landsstyret består av ytterligere seks medlemmer, herav én studentrepresentant og én representant valgt av de ansatte. Styrevervene rullerre. Siste valg ble foretatt i RS-møte 14.6.2019 og Marianne Skjulhaug ble gjenvalgt. NAL student valgte ny studentrepresentant.

Fra 1.9.2018 er landsstyret sammensatt slik:

President:
Gisle Løkken
e-post
1.9.2018 - 30.06.2021

 

Visepresident
(ingen valgt)

 

Marina Bauer
e-post 
01.07.2018- 30.06.2021

Marianne Skjulhaug
e-poste-post
1.7.2017 - 30.06.2020

Adnan Harambasic
e-post
01.07.2017 - 30.06.2020

Aleksander Oldrup Jensen
e-post
01.07.2017 - 30.06.2020

Silje Lockert (studentpresentant BAS)
e-post
01.07.2019 - 30.06.2020

 

Mikael Lye (Valgt av de ansatte)
e-post
18.10.2019-30.06.2022

 

 

 

 

kontakt

  • Norske arkitekters landsforbund
    Tlf: 23 33 25 00
    E-post