Landsstyret 2018

Tekst Ragnhild Ølstad Sist oppdatert 24.10.2018
NALs president er styreleder og landsstyret består av ytterligere seks medlemmer, herav én studentrepresentant og én representant valgt av de ansatte. Styret rullerer og valg av styremedlemmer og ny president skjedde i representantskapsmøte 15. juni 2018. De nye styremedlemmene tiltrådte 1.7.2018, mens ny president tiltrådte 1.9.2018.

Fra 1.9.2018 er landsstyret sammensatt slik:

President:
Gisle Løkken
e-post
1.9.2018 - 30.06.2021

 

Visepresident
(velges senere blant styrets medlemmer)

 

Marina Bauer
e-post 
01.07.2018- 30.06.2021

Marianne Skjulhaug
e-poste-post
1.7.2017 - 30.06.2019

Adnan Harambasic
e-post
01.07.2017 - 30.06.2020

Aleksander Oldrup Jensen
e-post
01.07.2017 - 30.06.2020

Lars Hervik Helgesen (studentpresentant AHO)
e-post
01.07.2018 - 30.06.2019

 

Valgt av de ansatte i NAL
Dagny Marie Bakke
e-post
01.07.2018 - 30.06.2021

 

 

 

 

kontakt

  • Norske arkitekters landsforbund
    Tlf: 23 33 25 00
    E-post