Fra venstre: arkitekt MNAL Dagny Marie Bakke, studentrepresentant AHO Lars Hervik Helgesen, arkitekt MNAL og president i Norske arkitekters landsforbund Gisle Løkken, arkitekt MNAL Adnan Harambasic, arkitekt MNAL Marina Bauer, arkitekt MNAL Aleksander Oldrup Jensen og arkitekt MNAL Marianne Skjulhaug. Foto: NAL.

Landsstyret

Tekst Ragnhild Ølstad Sist oppdatert 28.03.2019
NALs president er styreleder og landsstyret består av ytterligere seks medlemmer, herav én studentrepresentant og én representant valgt av de ansatte. Styret rullerer og valg av styremedlemmer og ny president skjedde i representantskapsmøte 15. juni 2018. De nye styremedlemmene tiltrådte 1.7.2018, mens ny president tiltrådte 1.9.2018.

Fra 1.9.2018 er landsstyret sammensatt slik:

President:
Gisle Løkken
e-post
1.9.2018 - 30.06.2021

 

Visepresident
(ingen valgt)

 

Marina Bauer
e-post 
01.07.2018- 30.06.2021

Marianne Skjulhaug
e-poste-post
1.7.2017 - 30.06.2019

Adnan Harambasic
e-post
01.07.2017 - 30.06.2020

Aleksander Oldrup Jensen
e-post
01.07.2017 - 30.06.2020

Lars Hervik Helgesen (studentpresentant AHO)
e-post
01.07.2018 - 30.06.2019

 

Valgt av de ansatte i NAL
Dagny Marie Bakke
e-post
01.07.2018 - 30.06.2021

 

 

 

 

kontakt

  • Norske arkitekters landsforbund
    Tlf: 23 33 25 00
    E-post