Flere søkemuligheter

Lavenergiboliger på Lilletvedt

  Sist oppdatert 03.02.2020

33 lavenergiboliger fordelt på rekkehus og leiligheter på Fana. Energiforbruk under 100 kWh/kvm per år

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 2006
  • Arealforbruk: 3426 m2 BRA

 

Annet

Universell utforming:
En del av boligene har livsløpsstandard.  Andre boliger er tilrettelagt for ombygging til livsløpsstandard, slik at de ved behov kan bygges om med forholdsvis enkle grep.

Lilletvedt - energi

Lavenergihusets krav til tetthet, er en utfordring til arkitekt så vel som håndverkere, særlig for detaljer i overgangen mellom ulike bygningsdeler. Vindtetting, isolering og montering av diffusjonssperre krever nitidig detaljering for å tilfredstille energikravene uten å skape fuktproblemer. Tettheten dokumenteres i etterkant ved hjelp av en såkalt blåsetest, utført av Eriksen Byggkontroll. Testen utføres ved at man lukker alle åpninger i bygningskroppen. Ved hjelp av en blåsemaskin skaper man så et overtrykk inne i boligen, og måler luftlekkasjen. Dersom man ikke oppnår de påkrevde verdiene, må man utføre forbedringstiltak og gjenta testen.
Enkelte boliger er også varmefotografert, for å undersøke hvor varmelekkasjen er størst.
Ytterveggene er isolert med 300 mm isolasjon. Tak er utstyrt med 350 mm isolasjon og gulv med 250 mm. Ved hjelp av disse verdiene og en rekke andre faktorer, simulerer man bygningens energiforbruk før bygging.
Lavenergistandarden stiller også strenge krav til varmetap fra vinduer. På Lilletvedt er dette løst ved hjelp av trelagsvinduer, i stedet for de tradisjonelle tolagsløsningene. På den måten får man to lommer mellom rutene i stedet for ett. Mellomrommene inneholder argongass, og gir vinduene en U-verdi på 1.1. Denne typen vinduer hindrer kaldras og trekk fra vinduene, og bidrar dermed også til et behagelig inneklima. Undersøkelser viser også at brukerne aksepterer noe lavere innetemperatur når de ikke utsettes for ubehagelig trekk.
Bygninger med denne tetthetsgraden stiller krav til ventilasjonssystem av hensyn til innemiljøet. I dette eksemplet er ventilasjonssytemet utstyrt med varmeveksler.

Lilletvedt - livsforløp

En del av boligene har såkalt livsløpsstandard. Det vil si at boligen er er tilpasset for rullestolbrukere. Andre boliger har mulighet for ombygging til livsløpsstandard, slik at de ved behov kan bygges om med forholdsvis enkle grep

16 sider borsjyre Lilletvedt.indd

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 3426 m2 BRA

ENERGI

Energiforbruk: 100 kwh/kvm per år (simulerte verdier)
Energikilder: Elektrisitet og gass

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 12.884 kr/m2 BRA

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Lilletvedtvegen 95 A til 105 F, Fana
Kommune: Bergen
Prosjektperiode: 2006
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Boligområder/ boliganlegg

PROSJEKTTEAM

Hovedentreprenør: Nexi Bygg as
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.