Flere søkemuligheter

Lavenergiboliger på Sola

  Sist oppdatert 19.04.2013

Typehus med lavt energiforbruk

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 2003
  • Arealforbruk: Totalt 130 m2, 32,5 m2/person.

Prosjektet omfatter to vertikaldelte eneboliger på Skadberg Sør i Sola kommune . Utbygger, Byggforsk, Husbanken og byggevareleverandørene har samarbeidet om utvikling en energieffektiv tomannsbolig med redusert oppvarmingsbehov. Lavenergikonseptet har fått navnet "Isobo". Utvalgte byggevareleverandører deltar i prosjektet med energieffektive byggevarer og produkter. Hensikten med prosjektet er å utvikle typehus med lavt energiforbruk som kan bygges ut i stor skala.
Mesterhus har også deltatt i samarbeidsprosjektet med Byggforsk. Det er bygget to lavenergiboliger på Lillestrøm, se link nedenfor.

Evaluering

Lekkasjetallet for de to leilighetene ble målt før innvendig dampsperre var montert (dvs. at veggen hadde kun utvendig vindsperre). Det ble da målt et lekkasjetall på 1,2-1,3 luftvekslinger per time noe som er vesentlig lavere enn forskriftens krav på maksimum 4 luftvekslinger per time.

sola - energi

Det er benyttet tykkere isolasjon enn forskriftskrav i gulv, vegger og tak. Yttervegger har tilsammen 300 mm mineralull. Boligene oppføres i bindingsverk med I-profiler, noe som blant annet gir redusert varmetap i forhold til tilsvarende bindingsverkskonstruksjon i trelast.
Det er benyttet vinduer med trelags isolerglass med U-verdi 1,05 W/m2 K.

Det er sørget for god lufttetting, slik at lekkasjetallet reduseres til et minimum. Bygget er oppført med innvendig utlekting og dampsperren er trukket inn i konstruksjonen. Dermed beskyttes den mot perforering for eksempel i forbindelse med etablering av skjult elektrisk anlegg. Det er valgt sperretaksløsning med kontinuerlig klemming av dampsperre i overgangen mellom vegg og tak. Redusert luftlekkasje bidrar til bedre varmekomfort for brukerne, ved at man slipper kald trekk.

Det er benyttet et balansert ventilasjonsanlegg med effektiv varmegjenvinning (ca  70 % virkningsgrad). I den ene boenheten er det installert ventilasjonsaggregat med motstrømsvarmeveksler, i den andre er det benyttet aggregat med roterende varmeveksler. Begge disse aggregatene gir bedre varmegjenvinningsgrad enn kryssvarmeveksler, som er vanlig å benytte i nye boliger i dag.

sola - innemiljø

God varmeisolering og balansert ventilasjon gir jevnere innetemperatur. Bedre temperatur på yttervegger, gulv og vinduer og trekkfri frisklufttilførsel bidrar til bedre innemiljø. Riktig ventilasjon gir også god inneluft og hindrer fuktskader.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: Totalt 130 m2, 32,5 m2/person.

ENERGI

Energikilder: Fjernvarme fra søppelforbrenningsanlegg på Bærheim, både til forbruksvann og oppvarming.

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: Total salgspris: 2.900.000 inkl mva.
11.154,- pr m2.inkl mva
(prisen inkluderer totale byggekostnader eks. tomt, infrastruktur og offentlige avgifter)

PROSJEKTDETALJER

Sted/bydel: Skadberg, Sola
Kommune: Sola
Prosjektperiode: 2003
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Enebolig/ rekkehus o.l.

PROSJEKTTEAM

Hovedentreprenør: Jadarhus AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

PUBLISERT

Aftenposten 20.11.04

KILDER

www.byggforsk.no
www.isobo.no