RODEO SØKER ERFARNE LANDSKAPSARKITEKTER

Rodeo arkitekter AS, Oslo

Søknadsfrist: Snarest

Rodeo arkitekter AS, Oslo

Hjemmeside

Søknadsfrist: Snarest

Rodeo er et arkitektkontor med en helhetlig tilnærming til arkitektur og byutvikling. Siden 2007 har vi jobbet for å gjøre norske byer bedre å bo i. Rodeo består av 50 arkitekter, landskapsarkitekter, urbanister og samfunnsvitere. Vår tverrfaglige tilnærming, med et tydelig samfunnsperspektiv, gjør at vi i dag leder flere av de største byutviklingsprosjektene i Oslo. Vi har også nylig etablert en avdeling i Gøteborg.

 

Vi er inne i en spennende utvikling, og er involvert i flere landskaps-og byutviklingsprosjekter. I prosjektene våre spiller landskapskompetansen en viktig rolle i å legge premissene for en bærekraftig utvikling. I dag er vi et landskapsteam på 8, som jobber med landskap, byrom og urban design. Vi jobber tverrfaglig og tett integrerte med fag som arkitektur, mobilitet og miljøpsykologi.

 

Som følge av økende oppdragsmengde ser vi nå etter en eller flere dyktige og engasjerte landskapsarkitekter med minimum 8 års erfaring. Som landskapsarkitekt i Rodeo vil du være en del av et tverrfaglig fagmiljø som jobber med en alle skalaer og alle faser i prosjektutviklingen.

 

Søknadsfrist snarest og senest innen 8. januar 2024

Søknad med referanser, CV og portefølje sendes til hns@rodeo-arkitekter.no.

Merk emnefeltet med «RODEO LARK 2023/24»

Ta gjerne kontakt med faglig leder for landskap Hanne Sundalskleiv for ytterligere informasjon. T: 40220392 / E: hns@rodeo-arkitekter.no