Ledige verv til styret, komiteer og råd - Husk å søke innen 26. februar!

  Sist oppdatert 22.02.2021
Vil du bidra til utviklingen av Oslo Arkitektforening? Eller kjenner du noen du mener er en god kandidat? Vi søker nå engasjerte medlemmer til flere av foreningens ulike råd og verv.

OAF er en arena for faglig påfyll og diskusjon. Vi arrangerer forelesninger, samtaler, debatter og utstillinger, og tar opp viktige tema innen byutvikling og arkitektur i Oslo. Nå søker vi dyktige, engasjerte og dedikerte medlemmer som vil være med på å utvikle foreningens arbeid i forskjellige råd og verv. OAF trenger nye kandidater til disse komiteene/rådene fra 1. juli 2021:

Styret - inkludert ny styreleder (50% lønnet stilling) 

Valgkomiteen

Finansrådet

Pris- og stipendkomiteen

Regionalt samarbeidsutvalg

Les mer om noen av de ulike vervene her

Som valgt medlem til et av de overnevnte vervene i OAF kan du få et utvidet nettverk og mulighet til å påvirke det videre arbeidet med aktuelle problemstillinger i foreningsarbeidet. Det er valgkomiteen som innstiller kandidater, og kandidatene velges deretter av Generalforsamlingen i april.

Hvis du er interessert i å stille til valg for et av vervene eller om du vil foreslå andre, kan du sende søknad eller begrunnet forslag til kandidater til OAFs valgkomite v/ Nicca Gade Christensen ngc@fabelark.no med kopi til oaf@arkitektur.no, innen 26. februar 2021. Mer e-posten med "VERV I OAF".