Flere søkemuligheter

Lierdalen gård og kulturlandskap

  Sist oppdatert 19.04.2013

Tilbygg og ombygging av løe i Myrveien 36 på Tasta i Stavanger. Prosjektet er en del av Norwegian Wood byggeprosjektene. Byggingen er igangsatt og prosjektet blir ferdigstilt tidlig 2009.

Korte fakta

  • Arkitekt: Arkitektkontoret Schjelderup & Gram as
  • Prosjektperiode: 2007 - 2009
  • Arealforbruk: 45 m2

Lierdal gård ligger sentralt i et åpent og vakkert kulturlandskap på Tasta i Stavanger Kommune. Gårdstunet med våningshus og låvebygning er verneverdig og kulturlandskapet skjøttes gjennom tradisjonelt slått og beite. I samarbeid med byantikvar og Norwegian Wood er det utformet et tilbygg til eksisterende våningshus for å kunne ivareta nødvendige bofunksjoner. Tilbygget er tilpasset gårdstunet, eksisterende verneverdig bebyggelse og vektlegger sammenhengen med det åpne kulturlandskapet på gården. 

Tilbygget er utformet i tråd med tradisjonell byggeskikk i tre, men samtidig tilpasset vår tid med store glassflater mot solsidene. Bygningen er gitt et enkelt uttrykk.

Bilder fra Grete 112 Bilder fra Grete 113 Bilder fra Grete 116 Bilder fra Grete 119 Bilder fra Grete 126 Bilder fra Grete 131 Bilder fra Grete 135

Materialbruk

Treteknikk:
Stolpekonstruksjon i lokalt produsert heltre eik. Diffusjonsåpen yttervegg i bindingsverk.

Miljøvennlige materialer:
Hovedkonstruksjon i heltre eik. Kledning i ubehandlet sitkagran fra området. Isolasjonsmateriale
av hamp. Leirplater på innvendige overflater. Gjenbrukte lokalproduserte teglpanner på tak. Svanemerkede vinduer. Seks produkter med miljødokumentasjon godkjent av Norwegian Wood.

Energi

Energieffektivitet:
Energimål: Klasse B.
Enkel bygningsform. Sørorienterte vinduer/glassfelt. Moderat isolert bygningskropp.
Superisolerende vinduer (passivhusstandard). Energiforsyning basert på bioenergi (ved fra lokal skog) til romoppvarming og tappevann for våningshus, innredet del av låve og tilbygg.

U-verdier:
Tak 0,20 W/kvmK.
Gulv 0,13 W/kvmK.
Yttervegg 0,15 W/kvmK.
Vinduer 0,8 W/kvmK.

Universell utforming

Tilbygg over ett plan med terskelfrie løsninger.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 45 m2

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Myrveien 36, 4025 Stavanger
Sted/bydel: Tasta
Kommune: Stavanger
Prosjektperiode: 2007 - 2009
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Enebolig/ rekkehus o.l.
Forbildeprogram: Norwegian Wood

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Tone Ulland Stokke | Henning Stokke
Arkitekt: Arkitektkontoret Schjelderup & Gram as
Prosjektledelse (PL): Henning Stokke
Underentreprenører: Djupevik Båtbyggeri AS (hovedkonstruksjon eik), Byberg Maskin AS (gravearbeider), Rørteknikk AS (rør)
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Prosjektoppslaget er utarbeidet som del av Norwegian Wood som var er et bredt samarbeidsprosjekt ledet av NAL | ECOBOX. Prosjektets viktigste samarbeidspartnere - i tillegg til Stavanger2008 - var; Stavanger og Sandnes kommuner, Innovasjon Norge, Enova, Husbanken, Byggekostnadsprogrammet, Statens bygningstekniske etat, Miljøverndepartementet og Trenæringen.