«Samklang» tegnet av LINK Arkitektur, Stavanger og Århus og LINK Landskap.

LINK Arkitektur vant i Vennesla med "Samklang"

Tekst Katrine Hamre Sørlie Sist oppdatert 29.04.2019
Under en pressekonferanse 29.april ble resultatet av den begrensede plan- og designkonkurransen om "Ny kirke i Vennesla" offentliggjort. En enstemming jury har kåret motto "Samklang" til konkurransens vinner.

Om vinnerprosjektet "Samklang" sier juryen:

"Etter juryens vurdering er det forslaget “Samklang” som har løst oppgaven best og som har samlet det største utviklingspotensialet i forhold til evalueringskriteriene. “Samklang” har en fin rytme og størrelse og har kommet langt i artikuleringen av rommene og arkitektonisk integreringen av konstruksjonen i arkitekturen. I kirkerommet er bruken av konstruksjonens tykkelse til å filtrere lys og utsyn både poetisk og overbevisende.

“Samklang” her en ryddig og god planløsning som legger til rette for sambruk og aktivitet på tvers av generasjoner. Plassen foran kirken virker samlende og inviterende med felles inngang og fordelingsrom for alle. Den nye kirken harmonerer godt med nåværende kirke og står frem som som et tydelig fondmotiv i enden av landskapsrommet.

Juryen var enstemmig i sin avgjørelse og har kåret “Samklang” til konkurransens vinner."

 02_SAMKLANG_Side_3-salen02_SAMKLANG_Side_3-salenKonkurransens vinner: «Samklang» tegnet av LINK Arkitektur, Stavanger og Århus og LINK Landskap.

De to øvrige utkastene, "Livets tre" og "Favn" er ikke rangert: 

01_Livets Tre_hovedillustrasjon uten tekst på01_Livets Tre_hovedillustrasjon uten tekst på   03_Favn_A1 hovedillustrasjon03_Favn_A1 hovedillustrasjon
"Livets tre" 
Reiulf Ramstad Arkitekter, Oslo
 

"Favn"
MDH Arkitekter, Oslo
Oopeaa, Seinäjoki

Juryen

Juryen hadde følgende sammensettning:

  • Gudmund Sagen, leder for byggekomiteen
  • Kjell Engedal, leder Vennesla kirkelige fellesråd
  • Randi Sofie Hagen, leder for Vennesla menighetsråd
  • Berit Åsan, Representant for de ansatte i Vennesla
  • Kjell Kristiansen, Sivilarkitekt MNAL, oppnevnt av NAL. 
  • Einar Bjarki Malmquist, Sivilarkitekt MNAL, MArch, oppnevnt av NAL. 

 Rollen som juryens sekretær ivaretas av NAL ved Katrine Hamre Sørlie, Arkitekt MNAL 

Juryens rapport

Konkurransens oppdragsgiver var Vennesla kirkelige fellesråd. 
Last ned og les juryens kritikk og begrunnelse i NAK nr. 509 Begrenset plan- og designkonkurranse "Ny kirke i Vennesla"

 NAK 509 Ny kirke i Vennesla  forsideNAK 509 Ny kirke i Vennesla  forside