NALs tidsskrifter

 • Arkitektur N

  Arkitektur N kommer ut med seks nummer i året og er siden 1919 presentasjonsorganet for norske arkitekter, landskapsarkitekter og interiørarkitekter. Det er i dette tidsskriftet utvalgte byggverk, interiører og landskapsarbeider blir presentert, både for faggruppene selv og for andre i byggebransjen. Tidsskriftet fungerer som arkitektfagets vindu mot omverdenen, som et registreringssted for arkitektonisk interessante byggverk og prosjekter, og som et forum for arkitektfaglig utvikling. Hvert enkelt nummer brukes om og om igjen over et lengre tidsrom som inspirasjon i arkitektenes prosjekteringsarbeid. 

 • Arkitektnytt

  Arkitektnytt er et redaksjonelt uavhengig fagblad med vekt på arkitekturnyheter. Våre lesere er hovedsaklig planleggere, arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter. Ved siden av å være et aktualitetsblad, er Arkitektnytt en viktig debattarena både på trykk og nett.

 • Norske Arkitektkonkurranser (NAK)

  NAK presenterer resultater i norske arkitektkonkurranser, spesielt åpne konkurranser, i tillegg til resultater i landskapsarkitektur- og designkonkurranser. 

Bilaget er oppdragsbasert og konkurranseinnbyder finansierer produksjon og utsendelse.

  Les mer om fordelene ved og bestilling av NAK her