Sverre Fehn biografier

Introduksjon

Sverre Fehn (1924-2009) og arkitektkontoret hans har gjennom mange år blitt publisert i tidsskrifter fra hele verden. Her finner du flere litteraturlister som gir ulik inngang til Fehns byggverk, prosjekter, konkurranser samt det han selv har forfattet.

 • Fehn som forfatter

  15.01.2010

  Her finner du et utvalg artikler av Sverre Fehn som forfatter

 • Bøker om Fehn

  14.01.2010

  Et utvalg av bøker og videoer om Sverre Fehn

 • Kulturbygg

  13.01.2010

  Sverre Fehns kulturbygg - presentert i norske og utenlandske tidsskrifter

 • Eneboliger og hytter

  08.01.2010

  Eneboliger og hytter presentert i utvalgte norske og internasjonale tidskrifter

 • Andre offentlige bygg

  06.01.2010

  Henvisninger til andre offentlige som ikke er museer

 • Urealiserte prosjekter

  06.01.2010

  Presentasjon av et utvalg tidsskriftartikler om Fehns ubygde prosjekter og konkurranseutkast