Tidligere utgaver

 • Arkitektur N nr. 07/2017

  24.11.2017

  Da Helen & Hard arkitekter skulle legge planer for det bærekraftige bokollektivet Vindmøllebakken i Stavanger, tok de med seg de fremtidige beboerne fra starten av. Gjennom workshops og beboerkurs er naboskapet allerede i ferd med å bygges. Ideen heter Gaining by sharing, og gjennom slike boformer skal både mennesker, miljø og natur vinne på å dele.

 • Arkitektur N nr. 06/2017

  17.10.2017

  Flyplasser stiller en rekke motstridende krav til arkitektene som skal utforme dem. Arkitektur N nr. 6 presenterer utvidelsen av Oslo lufthavn Gardermoen, som blant annet skal gi en effektiv flyt av passasjerer og bagasje, håndtere strenge krav til sikkerhet og legge til rette for kommersielle funksjoner.

 • Arkitektur N nr. 05/2017

  17.10.2017

  Arkitektur N nr.5-2017 er det siste nummeret med Ingerid Helsing Almaas, som har vært redaktør for tidsskriftet siden 2004. 4.september ble det offentliggjort at Gaute Brochmann er ansatt som ny redaktør. Brochmann er arkitekt og har blant annet erfaring som vikarierende redaktør for Arkitektnytt og arkitekturskribent i Morgenbladet.

 • Arkitektur N nr. 04/2017

  17.10.2017

  Kan bysnøen bli noe annet enn et problem vi forsøker å skuffe unna – kan snøen bli noe som kan bidra positivt til både vinter- og sommerbyen? Et nytt masterkurs i arktisk landskapsarkitektur ved AHO/UiT har undersøkt hvordan snøen kan bli en ressurs for bylandskapet.

 • Arkitektur N nr. 03/2017

  17.10.2017

  Når vi først har definert ”kultur” som et eget samfunnsfelt, adskilt fra alt mulig annet vi holder på med, er det bra det bygges kulturhus som kan sørge for en sammenheng mellom ”kulturaktivitetene” våre og livet omkring. Arkitektur N nr. 3 presenterer blant annet Kimen kulturhus og Flekkefjord kultursenter Spira.

 • Arkitektur N nr. 02/2017

  17.10.2017

  Det er ikke nok å spørre folk hva de vil ha. For hvordan vet de egentlig det? Hos Rodeo Arkitekter samarbeider planleggere, arkitekter og sosiologer for å finne svar. De utfordrer og forstyrrer hverandre gjennom hele prosjektet, ofte med overraskende konsekvenser.

 • Arkitektur N nr. 01/2017

  01.02.2017

  Mellom det gamle og det nye ligger et stort spenn av muligheter, fra vedlikehold, reparasjon og restaurering til full transformasjon. Arkitektur N nr.1 presenterer blant annet kulturarenaen Sentralen i Oslo, utstillingsserien "Repair" og restaureringen av den historiske hagen på Stend hovedgård.

 • Arkitektur N nr. 07-08/2016

  21.12.2016

  Treet har dype røtter i norsk kultur. Hvordan utvikles dagens trearkitektur? Hva prøver vi å få til, og hvor gode er vi på tre i Norge i dag? Arkitektur N gløtter på døra til et stort og evig aktuelt tema, med artikler og byggpresentasjoner.

 • Arkitektur N nr. 06/2016

  20.10.2016

  En kontorarbeidsplass er tilsynelatende en enkel ting: et bord og en stol. Men kontorbygg er også rammer for et komplekst og skiftende arbeidsliv. Arkitektur N nr. 6 ser blant annet nærmere på dagens kontorbygg og fremtidens arbeidsplassarkitektur.

 • Arkitektur N nr. 05/2016

  15.09.2016

  St. Olavs Hospital i Trondheim er en sjelden type sykehus: det er planlagt som en del av byen; en egen bydel. Arkitektur N ser nærmere på historien, lokaliseringen og organiseringen av bysykehuset.

 • Arkitektur N nr. 04/2016

  21.06.2016

  Det kan ikke være tvil om at fysiske omgivelser påvirker menneskers atferd. Den arkitektoniske rammen vi bygger oss rundt sentrale fellesskapsarenaer blir dermed svært viktig. I anledning av 150-årsjubileet for den norske Stortingsbygningen har Arkitektur N sett på noen av de rommene der demokratiet utspiller seg, fra Sikkerhetsrådssalen i FN-bygningen i New York, til Vest-Saharas eksilparlament i en flyktningleir i Algerie.

 • Arkitektur N nr. 03/2016

  27.04.2016

  – ”Samarbeidet må bygges”, er en temadel i Arkitektur N nr.3-2016 som presenterer status for to norske byøkologiske forsøksområder: Svartlamon i Trondheim og Hauskvartalet i Oslo. Saken inkluderer ”Om samarbeid”, et intervju med sosiologen Richard Sennett.

 • Arkitektur N nr. 02/2016

  15.03.2016

  Forskere fra NTNU og SINTEF har utarbeidet en rapport som blant annet undersøker hvordan de bygde omgivelsene påvirker asylsøkernes livskvalitet, muligheter for integrering og deres forhold til lokalmiljøet. De avdekker urovekkende perspektiver.

 • Arkitektur N nr. 01/2016

  26.01.2016

  I sentrum av Toronto har Snøhetta tegnet et nytt tilskudd til Ryerson University: et bibliotek for den digitale tidsalderen. – Det nye læringssenteret er et forum der studentene og allmennheten kan blande seg, skriver den kanadiske arkitekten Raja Moussaoui.

 • Arkitektur N nr. 08/2015

  11.12.2015

  I mange av de boligene som selges i norske byer i dag er plassen så nøye definert at det egentlig bare er én måte 
å møblere på. I dette nummeret av Arkitektur N ser vi på et utvalg av små prosjekter, for det meste boliger, som åpner for en helt annen frihet.

 • Arkitektur N nr 07/2015

  11.11.2015

  Skoleforskerne Leif Houck og Nina Huynh har foretatt en sammenlignende undersøkelse av undervisningsarealene til yrkesfaglige og studiespesialiserende programmer. De mener at resultatet er nedslående. – Det ser ut som om det er kultur for at elever på yrkesfag kan få undervisningsrom som i mindre grad har godt dagslys og utsyn, sier Leif Houck.

 • Arkitektur N nr 06/2015

  15.10.2015

  Nordmenn ligger på verdenstoppen når det gjelder CO2-utslipp, og utslippene bare øker. I gjennomsnitt slipper hver av oss ut ti tonn CO2 i året. Hva skal til for å redusere tallet til et bærekraftige nivå? I det svenske pilotprosjektet ”One Tonne Life” flyttet en vanlig småbarnsfamilie inn i et klimasmart hus og la om vanene sine. I løpet av seks måneder var de nede i 2,8 tonn pr. år.

 • Arkitektur N nr 05/2015

  03.09.2015

  Det bærekraftige livet er ikke lenger forbeholdt hardbarkede økoentusiaster som vil bygge sitt eget halmhus. I Hurdal skal økolandsbyen i løpet av de nærmeste årene utvides med 175 boenheter. De nye husene har allerede blitt en salgssuksess og økolandsbyen er blitt navet i en bredere bærekraftsatsing i kommunen.

 • Arkitektur N nr 04/2015

  11.06.2015

  Planleggingen av et nytt regjeringskvartal er i gang, og diskusjonen om byggehøyder og antall kvadratmetere går høyt etter offentliggjøringen av de syv forslagene og ekspertkomiteens evaluering. Både politikere, planleggere og publikum ønsker seg et ”levende byrom”. Arkitektur N har vendt blikket nedover fra skyskraperne, og sett på hva som skjer på bakkeplan i de forskjellige forslagene.

 • Arkitektur N nr 03/2015

  23.04.2015

  Dagens uterom for fysisk aktivitet er ikke tilpasset jenter i samme grad som gutter. I dette nummeret av Arkitektur N drøfter landskapsarkitekter og planleggere hva man kan gjøre for å gi jentene de aktivitetsmulighetene de fortjener. Vi presenterer også den nye Høgskolen i Bergen, og du kan lese om gjenåpningen av Alnavassdraget i Grorudparken i Oslo.

kontakt

 • Gaute Brochmann
  Redaktør
  Tlf: 92497413
  E-post

  Åsne Maria Gundersen
  Redaksjonsmedarbeider
  Tlf: 465 03 437 
  E-post

  Solveig Nygaard Langvad
  Redaksjonsmedarbeider
  Tlf: 934 86 295
  E-post

  Janne Solvang
  AD - Grafisk design
  Tlf: 407 24 795 
  E-post

  Katrine Hamre Sørlie
  Transaksjonsredaktør - Web
  Tlf: 976 14 352
  E-post

  Utgiver: 
  Norske arkitekters landsforbund
  Josefines gate 34, 0351 Oslo
  Telefon: 23 33 25 00

  Annonser:
  annonser@arkitektur.no

  Bankgiro: 
  1607 44 09141
   

  Info_in_English3