Tidligere utgaver

 • Arkitektur N nr. 05/2019

  25.10.2019

  Forsiden på Arkitektur N nr. 5 henter inspirasjon fra den andre utgaven av Byggekunst i 1951. Så vidt vi vet var dette sist gang fotografiet av et alminnelig, realisert leilighetsbygg prydet forsiden på bladet. Og for å illustrere det nostalgiske skjæret som ligger over boligbygging i etterkrigstiden, putter vi her Make arkitekters nye prosjekt Origo på Gjøvik inn i samme format.

 • Arkitektur N nr. 04/2019

  25.10.2019

  Forsiden av Arkitektur N nr. 04 2019 er en lett oppgradering av omslaget av Byggekunst nr. 05 1956 kalt «De gode, gamle dager». Grandhjørnet var den gang tegnet av arkitekt Kjell Borgen med Narvesenkiosken i Karl Johan fra 1914 som sentralt motiv. Og det er derfor en morsom tidsdybde her: Bygninger, trær, ja selv kiosken er nesten lik fra 1914 via 1956 til 2019. Mens menneskene lever ganske andre liv i den samme strukturen. Eller gjør vi?

 • Arkitektur N nr. 03/2019

  12.06.2019

  Forsiden til Byggekunst nr. 5 1978 viser Oslo Konserthus, avbildet med et høykontrast sort-hvitt foto. Coveret sier mye om den modernistiske holdningen til arkitektur, byer og landskap som rådet på store deler av 1900-tallet. Harde, kalde overflater, presisjon og effektivitet var viktigere enn bekkeåpninger og grønt gress. I dag er dette bildet i ferd med å bli snudd på hodet. Og i anledning 100-års jubileet til landskapslinjen på NMBU, gjengir vi her forsiden, oppdatert med en tidsriktig visjon for hva vi i dag ønsker oss fra de bygde omgivelsene våre.

 • Arkitektur N nr. 02/2019

  23.04.2019

  Forsiden av Arkitektur N nr.2 2019 er en oppgradering av Christian Norberg-Schulz legendariske omslag på Byggekunst nr.2 1966. Den gangen var sauene og enga et bilde på strukturalismen. I denne utgaven handler det om hvorvidt interiør- og bygningsarkitekter er én flokk eller to.

 • Arkitektur N nr. 01/2019

  23.04.2019

  Forsiden av Arkitektur N nr. 1 2019 er en fortolkning av bladets første cover, nr. 1 1919. Den knelende figuren, som den gang syntes å representere en slags kunstens ånd, Arkitekturen med stor A, har gjenoppstått i lik positur, men denne gangen som en praktiserende arkitekt.

 • Arkitektur N nr. 06/2018

  15.02.2019

  Arkitektur N har snakket med de seks ledende skolene som utdanner arkitekter i Norge. Vi ba hver skole om å fortelle hvordan de jobber og vise frem de mest representative studentarbeidene.

 • Arkitektur N nr. 05/2018

  08.10.2018

  Tema: Miljø og teknologi. Smarte byer, sirkulær økonomi og en verden der sosiale rom, byplan og arkitektur som sådan har emigrert til en virtuell verden?

 • Arkitektur N nr. 04/2018

  11.09.2018

  Tema: Prosjekter. “Gode bomiljøer kan man få uten tverrfaglighet og beboermedvirkning. Jeg velger å tro at suksessen skyldes en tydelig arkitekturfaglig tilnærming definert av en strukturell logikk.” — Mirza Mujezinovic

 • Arkitektur N nr. 03/2018

  12.06.2018

  Tema: Effekten av arkitektur

 • Arkitektur N nr. 02/2018

  17.04.2018

  Tema: Landskap og stedsutvikling. Fra «by og land, hand i hand» til en felles drøm om «naturban fortetting». Vi ser på historien, nåtiden og veien videre for den kanskje viktigste – og vanskeligste – delen av arkitektfaget

 • Arkitektur N nr. 01/2018

  23.02.2018

  Tema: Interiør og transformasjon. Morgendagens hus står her. Bruken vil endres radikalt. Fremtiden tilhører interiørarkitektene.

 • Arkitektur N nr. 08/2017

  23.02.2018

  Tema: Utøya

 • Arkitektur N nr. 07/2017

  24.11.2017

  Da Helen & Hard arkitekter skulle legge planer for det bærekraftige bokollektivet Vindmøllebakken i Stavanger, tok de med seg de fremtidige beboerne fra starten av. Gjennom workshops og beboerkurs er naboskapet allerede i ferd med å bygges. Ideen heter Gaining by sharing, og gjennom slike boformer skal både mennesker, miljø og natur vinne på å dele.

 • Arkitektur N nr. 06/2017

  17.10.2017

  Flyplasser stiller en rekke motstridende krav til arkitektene som skal utforme dem. Arkitektur N nr. 6 presenterer utvidelsen av Oslo lufthavn Gardermoen, som blant annet skal gi en effektiv flyt av passasjerer og bagasje, håndtere strenge krav til sikkerhet og legge til rette for kommersielle funksjoner.

 • Arkitektur N nr. 05/2017

  17.10.2017

  Arkitektur N nr.5-2017 er det siste nummeret med Ingerid Helsing Almaas, som har vært redaktør for tidsskriftet siden 2004. 4.september ble det offentliggjort at Gaute Brochmann er ansatt som ny redaktør. Brochmann er arkitekt og har blant annet erfaring som vikarierende redaktør for Arkitektnytt og arkitekturskribent i Morgenbladet.

 • Arkitektur N nr. 04/2017

  17.10.2017

  Kan bysnøen bli noe annet enn et problem vi forsøker å skuffe unna – kan snøen bli noe som kan bidra positivt til både vinter- og sommerbyen? Et nytt masterkurs i arktisk landskapsarkitektur ved AHO/UiT har undersøkt hvordan snøen kan bli en ressurs for bylandskapet.

 • Arkitektur N nr. 03/2017

  17.10.2017

  Når vi først har definert ”kultur” som et eget samfunnsfelt, adskilt fra alt mulig annet vi holder på med, er det bra det bygges kulturhus som kan sørge for en sammenheng mellom ”kulturaktivitetene” våre og livet omkring. Arkitektur N nr. 3 presenterer blant annet Kimen kulturhus og Flekkefjord kultursenter Spira.

 • Arkitektur N nr. 02/2017

  17.10.2017

  Det er ikke nok å spørre folk hva de vil ha. For hvordan vet de egentlig det? Hos Rodeo Arkitekter samarbeider planleggere, arkitekter og sosiologer for å finne svar. De utfordrer og forstyrrer hverandre gjennom hele prosjektet, ofte med overraskende konsekvenser.

 • Arkitektur N nr. 01/2017

  01.02.2017

  Mellom det gamle og det nye ligger et stort spenn av muligheter, fra vedlikehold, reparasjon og restaurering til full transformasjon. Arkitektur N nr.1 presenterer blant annet kulturarenaen Sentralen i Oslo, utstillingsserien "Repair" og restaureringen av den historiske hagen på Stend hovedgård.

 • Arkitektur N nr. 07-08/2016

  21.12.2016

  Treet har dype røtter i norsk kultur. Hvordan utvikles dagens trearkitektur? Hva prøver vi å få til, og hvor gode er vi på tre i Norge i dag? Arkitektur N gløtter på døra til et stort og evig aktuelt tema, med artikler og byggpresentasjoner.

kontakt

 • Gaute Brochmann
  Redaktør
  Tlf: 92497413
  E-post

  Åsne Maria Gundersen
  Redaksjonsmedarbeider
  Tlf: 465 03 437 
  E-post

  Solveig Nygaard Langvad
  Redaksjonsmedarbeider
  Tlf: 934 86 295
  E-post

  Janne Solvang
  AD - Grafisk design
  Tlf: 407 24 795 
  E-post

  Katrine Hamre Sørlie
  Transaksjonsredaktør/web
  Tlf: 976 14 352
  E-post

  Utgiver: 
  Norske arkitekters landsforbund
  Josefines gate 34, 0351 Oslo
  Telefon: 23 33 25 00

  Annonser:
  annonser@arkitektur.no

  Bankgiro: 
  1607 44 09141
   

  Info_in_English3