NALs databaser

 • Artikkelbasen

  I denne basen registreres presentasjoner av norsk samtidsarkitektur fra tidsskriftene, både norske og utenlandske. Norske arkitektkonkurranser dekkes også. Basen inneholder over 33.000 poster og ajourføres daglig.

 • Bokbasen

  Bibliotekets bokbase dekker bøker og småskrifter som er registrert f.o.m. 1987. Ca. 7.600 bøker er registrert i basen.

 • Norske arkitektkonkurranser (NAK)

  Basen dekker detaljert informasjon om konkurransene presentert i "Norske Arkitektkonkurranser" fra 1953 - i dag.

 • Prosjektdatabase

  Prosjektdatabase presenterer 150 gode eksempler på bærekraftig arkitektur, design og stedsutvikling i Norge. Hver presentasjon inneholder bilder, tegninger og beskrivelser med nøkkeltall. Basen henvender seg til alle innen byggenæringen som søker inspirasjon og kunnskap om miljøvennlig bygging. Alle prosjektene i basen finner du under Utvalgt arkitkektur i hovedmenyen hvor du kan filtrere på definerte kriterier eller søke med fritekt.

 • Publikasjonsdatabase

  Publikasjonsbasen inneholder nedlastbare rapporter og veiledere om planlegging av bærekraftig arkitektur og stedsutvikling og universell utforming. Databasen oppdateres jevnlig. For tiden finner du 185 publikasjoner her.