Arkitekturpriser

 • Houens Fonds Diplom

  Diplom fra A. C. Houens fond regnes som en av Norges fremste utmerkelser innen arkitektur og byggeskikk. I retningslinjene heter det at prisen kan tildeles «arkitekt for utkast til bygninger og ferdig oppførte bygninger eller bygningsgrupper, og annen fysisk formgivning, som er fremragende, selvstendige og arkitektonisk gjennomførte arbeider». Houens fonds diplom er ei æresbevisning som det ikke følger penger med, men det aktuelle byggverket blir pryda med en bronseplakett. Et arbeid kan tildeles pris tidligst to år etter at det står ferdig.

 • Sundts premie

  Sundts premie utdeles av Oslo arkitektforening til «en i arkitektonisk henseende fremragende privatbygning oppført på Oslo bys grunn». Prisen ble oppretta av grosserer Harald Sundt og ble utdelt første gang i 1908. Sundts premie deles ut annethvert år.

 • Betongelementprisen

  Betongelementprisen gis som anerkjennelse for talentfull og god arkitektonisk bruk av betongelementer i et byggverk. Det er en arkitekturpris stiftet av Betong-elementforeningen, Norske arkitekters landsforening og Rådgivende Ingeniørers Forening.

 • Statens byggeskikkpris

  Statens byggeskikkpris var en hederspris som ble delt ut årlig til byggverk og bygde omgivelser som gjennom utførelse, materialbruk utforming og samspill med sted og miljø kan bidra til å heve, fornye og utvikle den almene byggeskikk. Den ble utdelt av Husbanken.

 • Murverksprisen

  Murverksprisen ble etablert for å stimulere til og utvikle god bruk av murverk i norsk byggevirksomhet og deles ut på Norsk Murdag i samarbeid mellom Norske arkitekters landsforbund og Norsk Murforum/Byggutengrenser.

 • Stålkonstruksjonsprisen

  Norsk Stålkonstruksjonspris er en ærespris som utdeles hvert annet år til en stålkonstruksjon.Prisen er ment å oppmuntre til anvendelse av stål og gi opphav til nye idéer og inspirerende løsninger. Prisen deles ut til en stålkonstruksjon som har kvaliteter både hva angår estetikk, teknikk og økonomi. Konstruksjonen skal være bygd i Norge og ferdigstilt i løpet av de siste tre år. Prisen består av et diplom som tildeles byggherre, arkitekt, rådgivende ingeniør og stålentreprenør. Norsk Stålforbund og Norsk Forening for Stålkonstruksjoner står bak utdeling av prisen som første gang ble utdelt i 1991.

 • Betongtavlen

  Betongtavlen deles ut av Norsk Betongforening og er en utmerkelse som gis til byggverk i Norge hvor betong er anvendt på en miljømessig, estetisk og teknisk fremragende måte. Prisen er et samarbeid mellom Norske arkitekters landsforbund og Norsk Betongforening. Første pris gikk til Bakkehaugen kirke i 1961, tegnet av Erling Viksjø.

 • Arnstein Arnebergprisen

  Prisen deles ut av Østfold Arkitektforening. Arnstein Arnebergprisen hedrer gode byggverk som er tegnet av østfoldbaserte arkitekter eller byggverk oppført i østfold. Kriteriene er fremragende arkitektur i forhold til formgiving, tilpasning til omgivelsene, miljøtilpasning og integrasjon av fremtidsrettede tekniske løsninger.

 • Arkitekturprisen

  NAL har opprettet en ny arkitekturpris som hedrer den beste kvaliteten. Prisen vil skille seg fra andre priser ved at den ikke har en egen jury, men baserer seg på et bredt engasjement i bransjen. Det er en pris der vinnerprosjektet nomineres og stemmes frem av arkitekter MNAL.

 • Treprisen

  Treprisen ble i 1961 opprettet av Treopplysningsrådet, og forvaltes nå av TreFokus AS. Prisen deles ut i samarbeid med Norske arkitekters landsforbund. Den er en hederspris for god trearkitektur i Norge og tildeles arkitekter som en anerkjennelse for særlige kunstneriske kvalifikasjoner og teknisk dyktighet ved riktig bruk og behandling av norsk trevirke som byggemateriale.

 • Statens pris for byggkvalitet

  Statens pris for byggkvalitet er Kommunal- og moderniseringsdepartementets pris for fremragende byggkvalitet. Prisen er en videreføring av Statens byggeskikkpris (1983–2016).