Litteratur og lenker

Tekst Frid Welde Sist oppdatert 06.02.2013
Mye av det som er publisert om universell utforming i forhold til arkitektur og planlegging, utgjør en egen samling i NALs bibliotek og databaser.

Bokbasen Katbok: Søking på emneord som blant annet Universell utforming, Tilgjengelighet, Arealdisponering, Fremkommelighet, Orienterbarhet, Funksjonshemmede og Lydforhold.

Ecobox publikasjonsbase: Rapporter og veildere som er publisert digitale (kan lastes ned).

Bøker: Bibliotekets oversikt over egne bøker innen universell utforming.

Forbildeprosjekter: Gode eksempler på prosjekter med universell utforming under Utvalgt arkitektur.

Nyttig nettsteder: Oversikt over eksterne nettsteder som har informasjon om universell utforming.