Flere søkemuligheter

Logistikkbygg ved Slottet

  Sist oppdatert 01.10.2018

Et bærekraftig og framtidsrettet nybygg som vil bli det første som reises på Slottets grunn siden Kong Haakon og Dronning Maud utvidet Den kongelige stall for mer enn 100 år siden.

Korte fakta

  • Arkitekt: NAV A.S. Arkitekter MNAL NPA
  • Landskapsarkitekt: Link Arkitektur AS Landskap
  • Prosjektperiode: 2018 - 2020

Prosjektbeskrivelse

Det skal bygges et logistikkbygg i tilknytning til Det kongelige slott. Bygget vil bli et miljøbygg og et forbildeprosjekt i FutureBuilt. Statsbygg er byggherre og vil lede prosjektet.

Beslutningen om å reise et eget logistikkbygg er et resultat av en større sikkerhetsanalyse og en viktig del av sikkerhetsarbeidet ved Det kongelige hoff. Bygget skal bidra til sikker håndtering av post og varer, blant annet ved at alle leveranser utenfra vil gå til det frittstående logistikkbygget istedenfor til selve slottsbygningen. Det nye bygget vil også ha en viktig funksjon i avfallshåndteringen ved Slottet.

Nybygget vil bli det første som reises på Slottets grunn siden Kong Haakon og Dronning Maud utvidet Den kongelige stall for mer enn 100 år siden. Kongefamilien og Det kongelige hoff ønsker å bidra til det grønne skiftet gjennom et bærekraftig og framtidsrettet nybygg.

Et miljøbygg
Det er inngått avtale mellom Statsbygg og FutureBuilt, og det nye logistikkbygget vil være et FutureBuilt forbildeprosjekt. Det innebærer blant annet at bygget vil ha minimum 50 % lavere klimagassutslipp enn vanlig praksis. Det er en ambisjon at anleggsplassen skal være utslippsfri.

Miljøbygget er på 1 000 kvadratmeter og vil få en diskret plassering i kulturmiljøet ved Stallgården og Dronningparken. Det vil bli etablert delvis inn i terrenget mot Dronningparken, kledd med naturstein og perforerte metallplater. Taket vil bli dekket av skiferaktige solceller og beplantning. Målet er et positivt eksempel på hvordan et nybygg kan innpasses i verneverdige omgivelser.

Miljøbygget skal bli et nær nullenergihus. Dersom videre planlegging gir holdepunkter for det, kan ambisjonen bli oppjustert til plusshus – en bygning som faktisk produserer mer energi enn den forbruker.

Det vil være gjennomgående bruk av materialer med lavest mulig klimagassutslipp. Det vil bli benyttet både tre- og andre biomassebaserte produkter, resirkulerte materialer samt nye innovative løsninger for lavutslippsbetong.

Viktigste klimatiltak:

  •  Innovativ materialbruk og pilot på bruk av slagg-/hybridbetong
  • Minimum ”nær nullenergi” og ambisjon om plusshus etter FutureBuilt-definisjon
  • Bygningsintegrerte solcellepaneler som er tilpasset verneverdige omgivelser
  • Sykkelfasiliteter tilrettelegges for hele slottet som arbeidsplass


Byggestart vil være i 2018 med ferdigstillelse i 2020, og prosjektet har en kostnadsramme på 120 millioner kroner.


PROSJEKTDETALJER

Adresse: Slottsplassen 1, Oslo
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 2018 - 2020
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Forbildeprogram: FutureBuilt

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Statsbygg
Arkitekt: NAV A.S. Arkitekter MNAL NPA
Landskapsarkitekt: Link Arkitektur AS Landskap
Prosjektledelse (PL): Statsbygg
Rådgivere: Høyer Finseth AS (RIB) | Erichsen & Horgen AS (RIV) | COWI AS (RIE) | Høyer Finseth AS (RIBr)
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Dette innholdet er en del av FutureBuilt

futurebuilt_rgb_m_tekst_blaa_graa