Flere søkemuligheter

Løren T-Banestasjon

Publisert av: Jeanette Hoff, NAL Sist oppdatert 30.12.2018

En ny, underjordisk T-banestasjon for bydel Løren i Oslo

Korte fakta

  • Arkitekt: MDH Arkitekter SA | Arne Henriksen Arkitekter AS
  • Prosjektperiode: 2012 - 2016
  • Arealforbruk: 5800 m2 (brutto BTA)

Prosjektbeskrivelse

Løren, som tidligere var et industriområde og en militærleir, har i de siste årene vokst frem som en ny, attraktiv boligbydel.

Som et ledd utviklingen av T-banenettet ble det besluttet å etablere en ny T-banestasjon sentralt i bydelen. Stasjonen er en del av en ny forbindelse som kobler Grorudbanen og Ringen sammen mellom Økern og Sinsen. T-banetraseen ligger hele 26 m under gateplan, noe som kan være en utfordring for gode adkomstforhold og publikumsbevegelser i et stasjonsanlegg. På hjørnet mellom Petter Møllers vei og Gildevangen ligger hovedinngang og vestibyle. Vestibylen består av en lukket, teknisk del i betong, og en publikumsdel i stål og glass. Store ståldragere i taket gjør rommet åpent og søylefritt, og de mange overlysene gir et variert lysspill gjennom dagen.

Fra vestibylen fører heiser og rulletrapper videre ned til plattformene i toghallen. Tre rulletrapper forbundet med mellomliggende repoer gir varierte romlige opplevelser på vei nedover. Denne kommunikasjonsåren får med seg dagslys et stykke på veien takket være et atrium som går ned til et mellomrepos ca. 15 meter under bakken. Toghallen er en utsprengt fjellhall med midtplattform og en naturlig hvelvet takform. Arkitektonisk har det vært en målsetting, med form og materialer, å skape en forståelse for hvordan de reisende skal bevege seg fra vestibyle til toghall og vice versa. Rulletrapper og reposer har et tunnelformet tverrsnitt som er konstruert med et stålskjelett og kledd med syrefaste stålplater. I toghallen er det på den nedre del av veggflaten en tilsvarende stålkledning. For å understreke publikumsbevegelsen mot rulletrappen og utgangen er stålplatekledningen trukket over trapperommet, og fortsetter som sprangartede hvelv i rulletrappens stigning.

På trappehuset vest i toghallen er det oppført et frescomaleri av Sverre Wyller. For å tilpasse fargen i kunstverket er sprøytebetongtaket i hallen malt i en blå farge. Fra taket er det nedhengt store ventilasjonsrør for røykavsug ved en eventuell nødsituasjon. Opphenget av kanalene er også armer for lys, skilt og andre tekniske installasjoner. Det har vært en viktig del av det arkitektoniske konseptet å spille på lag med det omfattende tekniske anlegget, snarere enn å forsøke skjule det. Dette gir stasjonen et robust og industrielt preg.

Økonomi/merkostnader og finansering

Totale prosjektkostnad på hele lørenbanen (stasjon og linje) 1330 MNOK

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 5800 m2 (brutto BTA)
Bruttoareal (BTA): 5800 m²

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Petter Møllers vei 3
Sted/bydel: Løren
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 2012 - 2016
Status: Ferdigstilt
Forskriftsnivå: TEK-10
Konkurranseform: Begrenset plan-og designkonkurranse
Entrepriseform: Hoved-/generalentreprise

PROSJEKTTEAM

Byggherre: HENT AS
Arkitekt: MDH Arkitekter SA | Arne Henriksen Arkitekter AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund.