Flere søkemuligheter

Flerbolighus med universell utforming og passivhus-/lavenergistandard

  Sist oppdatert 25.06.2019

80 boliger med ekstra isolasjon, superisolerte vinduer, ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning og solfangere på taket.

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 2008
  • Arealforbruk: 1875 m² (Gjennomsnitt størrelse leilighet: 80m2)

I Fyllingsdalen utenfor Bergen er 28 flerboliger med passivhusstandard nå klare for innflytting (sept.2008). I samme borettslag bygges også 52 lavenergiboliger som forventes ferdisgstilt mot slutten av 2008. Leilighetene varierer i størrelse fra 50 m2 til 95 m2 fordelt på 3-, 4- og 5-roms leiligheter. Gjennomsnittlig leilighetsstørrelse er 80 m2.

Vite mer?

Les også artiklene Lavenergihus i Bergen (ABO Arkitektur og plan AS) CO2-effekt av energitiltak i bygninger i NALs tidsskrift: ArkitekturN 06/2009.

 

Løvåshagen_UU

Alle leilighetene har livsløpsstandard, heis til boligetasjen og innendørs parkeringsanlegg. I utearealene er det ledelinjer langs fortau og på den åpne piazzaen, slik at arealene er lett lesbare for alle. Svalgangene har også ledelinjer gjennom mønster i belegg. Heisen er godt synlig gjennom fargebruk og inngangsdører og vinduer har farger som kontrasterer med vegg. Inne i leilighetene er alle overganger terskelfrie, også ut til balkong. Bad har dusj uten kabinett og kan slik enkelt brukes av rullestolbrukere.

Bilde 075 Bilde 066 Bilde 102 Bilde 110 Bilde 118 Bilde 089 Bilde 097 Bilde 119

Løvåshagen_energi

Passivhus består av lavblokker i 2-3 etasjer, med plate på mark. Leilighetene har lys fra to sider. Bærekonstruksjon: Dekker i plasstøpt betong, med vertikalbæring i plasstøpt betong (skillevegger
mellom leiligheter). Lett tretak, I-profil bjelker lagt som takåser (pulttak på 5 °) . Svalgang og balkonger er mest mulig dekoplet bæremessig fra bygningskroppen. Det er gjort tiltak i omtrent hele konstruksjonen for å oppnå energimålene. Innfesting av betonger, isolereing av betongkonstruksjoner og bevissthet rundt minst mulig gjennomføringer har redusert kuldebroer til et minimum. Svalganger bæres uavhengig av både innvendige og utvendige søyler, slik at man ikke bryter klimaskjermen. Balkong bæres med slanke kniver og stag av rustfritt stål. Balkonger blir montert i etterkant av at fasaden er ferdigstilt.

Det er benyttet 3 lags vindu med argongass, isolerende avstandslister og isolert karm . Ytterdører og balkongdører harlav U-verdi . Yttervegger/langvegger er dobbeltveggkonstruksjon med 350 mm isolasjon. Gavlvegger har 400 mm isolasjon. Yttertak har I-profil bjelker bygget som luftet åstak med 500 mm isolasjon. Gulv mot grunn har 350 mm isolasjon på kultlag med 100 mm påstøp. Det er brukt dobbel vindtetting med tape i alle skjøter for å minimere luftlekkasjer.

Alle leilighetene har balansert ventilasjon med høyeffektiv roterende varmegjenvinner. Alle passivhusleilighetene har to solfangere hver på taket for varmtvann, noe av gulvvarme på bad, og varme til en radiator stuen. Lavenergiboligene har elektrisk vv bereder, varmekabler i  bad og panelovn i stuen ca. 1000 w. Bygningene ligger godt solvendt. Dette gir gode lys- solforhold til de enkelte boligene. Dette bidrar også å holde leilighetene varme.

Bilde 076 s13 s14_dokka s15_dokka s16_dokka s18_dokka s20_dokka s21_dokka s26_dokka Kopi av s12_dokka

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 1875 m² (Gjennomsnitt størrelse leilighet: 80m2)

ENERGI

Energiforbruk: Totalt netto energiforbruk: passivhus: 91 kWh/m2år.
Totalt netto energiforbruk: lavenergiboliger: 101 kWh/m2år
For mer info se under avsnitt Energi
Energikilder: Passivhusene har to solfangere hver på taket. Disse gir varmtvann, men dekker også noe av gulvvarme på bad + radiator i stuen. Lavenergiboligene har elektrisk VV bereder, varmekabler på bad og en panelovn i stuen på ca. 1000 W.

PROSJEKTDETALJER

Sted/bydel: Fyllingsdalen
Kommune: Bergen
Prosjektperiode: 2008
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Boligområder/ boliganlegg

PROSJEKTTEAM

Byggherre: ByBo AS
Hovedentreprenør: ByggMester VEST
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

PUBLISERT

ArkitekturN06/09

KILDER

www.enova.no.
Foredrag, Thor Helge Dokka, Sintef Byggforsk, Arkitekturdagen 2008

VEDLEGG