Flere søkemuligheter

Luranetunet eldreboliger

  Sist oppdatert 03.11.2011

Vedlikeholdsvennlig bo- og servicesenter tilpasset natur- og kulturlandskap

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 2001
  • Arealforbruk: 50 m² per pers (80 boenheter og 100 arbeidsplasser). Ca 3 880 m² totalt.

Luranetunet består av en rekke sammenhengene eldreboliger og et  fellesbygg med kafé, storstue og terapiavdeling. Eldreboligene ligger rundt et skjermet adkomsttun, hvor fellesbygget ligger i enden av tunet med utsikt ned til Os-bygden. Boenhetene har egne innganger, og er gunstig plassert i forhold til sol og utsikt. Bevaring og tilpassning til natur- og kulturlandskap har vært et viktig mål i prosessen.

luranetunet - materialer

Kravet om et vedlikeholdsvennlig bygg, sammen med ønsket om tilpassning til natur- og kulturlandskap har vært styrende med tanke på materialvalg både for bygninger og utearealer.
Boligene er utført med slitesterke og tildels naturnære materialer med lang holdbarhet. Som ytterveggskledning er det valgt en ubehandlet ospekledning, som over tid vil anta en sølvgrå fargetone. Hovedtakene er tekket med Altaskifer mens mindre takarealer og renner er utført i ufarget aluminium.
Utendørs er en steingard brukt som innhegning og som et sentralt landskapselement i uteområdene rundt sykehjemmet. Tørrmur av samme type stein er benyttet i terrengmurer og markeringer inne i tunet.
Bygningene utnytter dagslyset ved at de er gunstig plassert i landskap

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 50 m² per pers (80 boenheter og 100 arbeidsplasser). Ca 3 880 m² totalt.

ENERGI

Energiforbruk: 190/111,9 kwh/m² (beregnet/målt 2003 - BRA)
Energikilder: elektrisk/vannbåren varme supplert med varmepumpe luft/vann

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 13879,2 kr/m2(eksl. mva, BRA)

PROSJEKTDETALJER

Sted/bydel: Os kommune
Kommune: Os (Hordaland)
Prosjektperiode: 2001
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Omsorgsboliger
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

PUBLISERT

Sten 4/2002