Rapport
Margarinfabrikken Barnehage

Universelt utformet barnehage i gammelt industrilokale
Den gamle Margarinfabrikken fra 1920-tallet i Oslo har blitt ombygget til en moderne og universelt utformet barnehage. Rehabiliteringen er gjort av NAV arkitekter AS i samråd med byantikvaren.
Foto: Kim Müller
Prosjektopplysninger
Adresse: Stavangergata 42
Lokalisering: Oslo
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: Oppført 1926, rehabilitert 2009-2010
Ferdigstilt: 2010
Prosjekttype: Ombruk / Rehabilitering / Transformasjon
Funksjon/Bygningstype: Barnehager
Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF
Prosjekterende: NAV AS (ARK) | Studio HP AS (LARK)
Prosjektledelse (PL): Roald Haldorsen v/ Oslo Prosjektadministrasjon AS
Rådgivende: Michael Blümlein AS (RIBr) | Reinertsen AS (RIAku) | Lars Myhre Østfold AS (RIV) | Dr. techn. Kristoffer Apeland AS (RIB) | Rambøll AS (RIE)
Hovedentreprenør: Wegger & Kvalsvik AS
Prosjektbeskrivelse

Omsorgsbygg Oslo KF ervervet 2005/2006 bygningsmassen som utgjorde Margarinfabrikken A/S med adresse Stavangergata 42. Hensikten var å tilrettelegge eiendommen for ombygging av det gamle industribygget primært til barnehage, sekundært til ulike andre barnehagerelaterte formål. Barnehageandelen dimensjonert for 200 barnehageplasser med tilhørende fasiliteter. Ca 20 % av bygningens totale areal er forutsatt benyttet til annet formål.

Uteområdene benyttes til arealer for utelek for barnehagen. Lekearealene/grøntanlegget forutsettes å fungere som en naturlig utvidelse av friområdet Voldsløkka slik at de samme arealene på ettermiddags- og helgetidspunkter kan benyttes av allmennheten som fri-,rekreasjons- eller lekeområde.

Bygningsmassen på eiendommen utgjorde industribygningen som tidligere var produksjonslokaler for Margarinfabrikken. Produksjonen av fettprodukter ble avsluttet våren 2003 og bygningen hadde stått ubrukt siden da. Bygningen formgitt av Thv. Astrup på 1920-tallet er oppført på Byantikvarens gule liste som bevaringsverdig.

Prosjektet omfattet dels istandsetting, dels nødvendige tilpasninger/transformasjoner av eksisterende fabrikkbygning samsvarende med endrede behov ifht fremtidig bruk.

Prosjektet omfattet komplett fasademessig opprustning, bl.a ved reetablering av karakteristisk vindusutforming med støpejernsvinduer innenfor 1. etasje, samt utskifting av sent monterte utidsmessige aluminiumsvinduer innenfor de øvrige etasjene. Yttervegger ble videre rehabiliteret ved at forekomster av diffusjonstette malingssjikt ble fjernet, og eksisterende fasade ble deretter påført diffusjonsåpen silikatmaling type Keim Purkristalat. Nye vinduer ble levert som smalprofilsystemer av aluminium, med opprinnelig karakter mht størrelse, inndeling og glasskarakter.

Endelig valg av fasademateriale og farger er truffet i samråd med Byantikvaren.

Nøkkeltall

AREALFORBRUK

6 300 m2 BTA

KOSTNADER OG STØTTE

192 500 000 kr / 6 300 m2 = 30 555 kr/m2
Miljøtiltak

Universell utforming

fremkommelighet / orienterbarhet / utstyr og bygningsdeler

Det er gjort flere tiltak for å bedre fremkommeligheten i den eksisterende bygningen. Nye heiser er montert i eksisterende heissjakter og det er etablert innvendige ramper ved nivåforskjeller i samme etasje. Hele Margarinfabrikken barnehage er universelt utformet med unntak av ett rom - på grunn av romløsningene i den eksisterende bygningen som var umulig å endre har ikke rullestolbrukere tilgang til vannrommet uten hjelp.

Lekeapparater innvendig og utvendig er montert i handikappstilpassede høyder, og uterom og lekeplass er tilgjengeliggjort for rullestol ved hjelp av ramper. I 1. etasje er det installert et klatrespindelvev som er skapt for å utfordre alle barne - både funksjonsfriske og funksjonshemmede - hvor rullestolbrukeren kan ligge på gulvet og løfte seg opp, mens den klatreglade kjapt åler seg til topps.

I forhold til orientering er hovedadkomster spesielt markert for blinde og svaksynte, kontrastfarger er applisert innvendig med kulørte bånd på søyler og i gulvbelegg, og de mange glassveggene er påklistret delfiner og sjøhester for å synliggjøres. Utvendig markeres alle overganger og hellninger med gult, turkist og okergult, og det er laget avgrensninger vha skillevegger som, i tillegg til å skape spennende gjemmesteder, også skjermer lekeområdet for de barne som ofte trenger mer ro enn de andre.

Margarinfabrikken barnehage vant Innovsjonsprisen for universell utforming i kategorien "Arkitektur" som deles ut av DOGA i 2011. 

Konstruksjon og materialbruk

lavemitterende materialer / miljøvennlig overflatebehandling / slitesterke materialer

Det er kun brukt lavemitterende materialer som er godkjent til barnehagebruk, og det er valgt miljøvennlig maling på innervegger. Yttervegger ble rehabiliteret ved at forekomster av diffusjonstette malingsskjikt ble fjernet, og eksisterende fasade ble deretter påført diffusjonsåpen silikatmaling av type Keim Purkristalat.

Energi

ekstra isolering / vannbåren oppvarming / fjernvarme

Den eksisterende bygningen er merket av byantikvaren som bevaringsverdig, og hovedgrepet ved prosjekttilnærmingen var en eksteriør-/interiørmessig opprustning, rehabilitering og tilbakeføring som gjennom form og materialer videreformidlet den opprinnelige bygningsmassens volumsammenstilling uten å ødelegge den autentiske bygningenes karakter og integritet.

Gjennomførte energitiltak er etterisolering av yttertak og yttervegg i øverste etasje, mens bevaringsverdige vinduer er komplettert med varevinduer og øvrige vinduer skfitet ut. I tillegg er eiendommen påkoblet fjernvarmenettet i Oslo, og det er innstalert vannbåren varme i hele bygningen, med gulvvarme i barnehagedelen og radiatorer for øvrig.

Grønne arealer

grønnstruktur / overvannshåndtering / park- og grøntareal

Det bakenforliggende gårdsrommet ved bygningen er komplett ombygget ved at tidligere arealer for produksjon og parkering er transformert til lekeområde med nyplanting av trær og busker og gitt direkte forbindelse til Voldsløkka friområde.

Nærområdet er beplantet med gress, trær og busker, og det er etablert en lokal oppsamling av overvann fra leke-/uteområdene.

Publisert
Mur + Betong nr 3, 2010
Arkitekt: NAV AS
Foto: Kim Müller
Arkitekt: NAV AS
Foto: Kim Müller
Arkitekt: NAV AS
Foto: Kim Müller
Arkitekt: NAV AS
Foto: Kim Müller
Arkitekt: NAV AS
Foto: Kim Müller
Arkitekt: NAV AS
Foto: Kim Müller
Arkitekt: NAV AS
Foto: Kim Müller
Arkitekt: NAV AS
Foto: Kim Müller
Arkitekt: NAV AS
Foto: Kim Müller
Arkitekt: NAV AS
Foto: Kim Müller
Arkitekt: NAV AS
Foto: Kim Müller
Arkitekt: NAV AS
Plan 0 (Last ned PDF-versjon under "vedlegg")
Arkitekt: NAV AS
Plan 1 (Last ned PDF-versjon under "vedlegg")
Arkitekt: NAV AS
Plan 2 (Last ned PDF-versjon under "vedlegg")
Arkitekt: NAV AS
Plan 2 messanin (Last ned PDF-versjon under "vedlegg")
Arkitekt: NAV AS
Plan 3 (Last ned PDF-versjon under "vedlegg")
Arkitekt: NAV AS
Plan 4 (Last ned PDF-versjon under "vedlegg")
Arkitekt: NAV AS
Plan 5 (Last ned PDF-versjon under "vedlegg")
Arkitekt: NAV AS
Fasade Nordvest (Last ned PDF-versjon under "vedlegg")
Arkitekt: NAV AS
Fasade Nordøst (snitt) og Fasade Sørvest (snitt) (Last ned PDF-versjon under "vedlegg")
Arkitekt: NAV AS
Fasade Nordøst og Fasade Sørvest (Last ned PDF-versjon under "vedlegg")
Arkitekt: NAV AS
Fasade Sørøst (Last ned PDF-versjon under "vedlegg")