Flere søkemuligheter

Prefabrikerte eneboliger i kjede

Publisert av: Per Anda / NAL Sist oppdatert 06.06.2014

Som del av Norwegian Wood ble det bygget 10 eneboliger i kjede ved Godeset sør for Stavanger sentrum. Boligene overholder lavenergistandard og ble produsert som treelementer på fabrikk som ble transportert og montert på byggeplassen.

Korte fakta

  • Arkitekt: Biesel Arkitekter AS, Eder | Noncon:form (Østerrike)
  • Landskapsarkitekt: Schønherr landskab KS
  • Prosjektperiode: 2006 - 2009
  • Arealforbruk: 2000 m2 (brutto BTA) fordelt på 10 boenheter
  • Miljøambisjon: Lavenergihus klasse 1 (NS3700)

Prosjektbeskrivelse

Eiendommen er en grønn oase midt i et relativt tungt utbygget område med boliger og blokkbebyggelse. Tomta skråner mot vest og har gode solforhold om ettermiddagen og kvelden, samt en vid utsikt mot vest. Utenfor planens begrensning i øst ligger det et offentlig friområde med tilhørende turvei. I sør ligger en tett bjørkeskog.

Innenfor planområdet er det to husrekker, som hver består av fem eneboliger i kjede (totalt ti eneboliger). De to husrekkene er koblet sammen i sokkeletasjene. Mellomrommene mellom de enkelte boligene gir gjennomsikt fra 1. etasje mot vest, og knytter bebyggelsen til landskapet omkring. Plasseringen i det fallende terrenget gjør det mulig å bygge tett, men allikevel gi alle boligene gode sol- og utsiktsforhold.

Boligenes sokkel utføres massiv i betong. De resterende deler av boligene utføres med prefabrikkerte bindingsverk-treelementer og trekledning. Konseptet gir en rasjonell byggeprosess med stor grad av prefabrikasjon. Kledningen består av stående furubord i ulike bredder. Fugene avdekkes med hvitfargede lister slik at fasaden skifter uttrykk alt etter synsvinkelen.

Tomten er frodig, og har et verdifullt innslag av eksisterende planter som det er viktig å ta vare på. Ny beplanting er inspirert av den eksisterende. Adkomstområdet til boligene vil være preget av lave buskfelter som går over i gressplener. Skjermende hekker skal plantes i bakkant av takterrassene.

Målsettingen i prosjektet har vært å bygge moderne energieffektive boliger med rasjonelle byggemetoder og miljøvennlige materialer. Prosjektet var en del av Norwegian Wood og ble utviklet i henhold til programmers kvalitetskriterier innen innovativ trebruk, energieffektivitet, miljøvennlig materialbruk og universell utforming.

Økonomi og finansiering

Totalkostnader var på 27,4 millioner kroner (eks. mva.)
Merkostnader knyttet til energiforbruk ble beregnet til 2,8 millioner kroner eks. mva.

Prosjektet har mottatt støtte fra Enova på 113 000 kroner. Resterende merkostnad er dekket av kjøperne gjennom økt salgspris på leilighetene.

Energi

Energimål: Energiklasse A (lavenergihus). Relativt enkle og kompakte volumer. Sørvendte vinduer. Godt isolert bygningskropp uten luftlekkasjer. Superisolerende vinduer (passivhusstandard). Balansert ventilasjon med høyeffektiv, roterende varmegjenvinner og jordvarmesløyfe. Energiforsyning (varme) basert på varmepumpe (luft- vann).

U-verdier:
Tak 0,12 W/kvmK.
Gulv 0,06 W/kvmK.
Yttervegg 0,15 W/kvmK.
Vinduer 0,8 W/kvmK.

Det brukes trefiberisolasjon, termotre, som blir innblåst i hulrommene i ytterveggene. Byggene har i tillegg svært tette overganger mellom treelementer og rundt dører og vinduer. For å garantere et godt inneklima er alle rommene forsynt med balansert ventilasjon, med innluft som oppvarmes via jordvarme og varmeveksler. Til husoppvarming og varmtvann brukes varmepumpe fra luft til vann, med en virkningsgrad (energimultiplikator) på 3,45.

energiforbruk_marilunden Netto_energibehov_alle LEvert_energi_alle Levert_vektet_energi_alle

Universell utforming

Gangvei med stigningsforhold på 1:20. Øverste husrekke har besøksstandard med adkomst til hovedetasjen fra gangstien i bakkant og trinnfri adkomst til sokkeletasje fra forhage. Nedre boligrekke har hovedfunksjoner på inngangsplan og kan tilpasses livsløpsstandard ved etablering av soverom.

Konstruksjoner og materialbruk

Boligenes sokkel er utført i massiv betong. Resterende deler av boligene er utført med prefabrikkerte tak- og veggelementer (stenderverk) levert med isolasjon av trefiberull og kledning av furu. Det er benyttet lokalt trevirke i konstruksjon og kledning. Yttervegger er konstruert til å være diffusjonsåpne.

Det er brukt svanemerkede vinduer. Ti produkter har miljødokumentasjon godkjent av Norwegian Wood.

fundament_I_sekse_190508 foto2_i_sekse_190508 foro3 foto4_i_sekse_190508 Bilder fra Grete 146 Bilder fra Grete 155 Bilder fra Grete 157 Bilder fra Grete 162 Bilder fra Grete 168

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 2000 m2 (brutto BTA) fordelt på 10 boenheter
Bruttoareal (BTA): 2000 m²

ENERGI

Energiforbruk: Netto energibehov: 105 kWh/m2 år. Levert energi: 82 kWh/m2 år. (Beregnet iht NS3031 og standard klima).
Energikilder: Til husoppvarming og varmtvann brukes varmepumpe fra luft til vann.
Beregnet netto energibehov: 105 kWh/m²/år (NS3031)
Beregnet levert energi: 82 kWh/m²/år (NS3031)

DYNAMISK ENERGIBEREGNING

ENERGIBUDSJETT

Romoppvarming: 31 kWh/m²/år
Varmtvann (tappevann): 30 kWh/m²/år
Vifter: 4 kWh/m²/år
Belysning: 17 kWh/m²/år
Teknisk utstyr: 23 kWh/m²/år

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,12 (W/m²K)
U-verdi gulv: 0,06 (W/m²K)
U-verdi yttervegger: 0,15 (W/m²K)
U-verdi vinduer/ytterdører: 0,8 (W/m²K)

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 27,4 MNOK (eks mva og tomt)
Kvadratmeterpris (kun bygg): 27400000 kr/m²
Merkostnader Energi: 1390 kr/m²
Prosjektstøtte Enova: 113000 kr

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Grashaugveien 20, 4034 Stavanger
Sted/bydel: Godeset i Stavanger
Kommune: Stavanger
Prosjektperiode: 2006 - 2009
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Boligområder/ boliganlegg , Enebolig/ rekkehus o.l.
Forskriftsnivå: TEK-07
Miljøambisjon: Lavenergihus klasse 1 (NS3700)
Forbildeprogram: Norwegian Wood

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Base Property AS
Arkitekt: Biesel Arkitekter AS, Eder | Noncon:form (Østerrike)
Landskapsarkitekt: Schønherr landskab KS
Prosjektledelse (PL): Rogaland entreprenør AS
Spesialrådgiver energi: Sweco Norge AS
Rådgivere: Oras AS (RIV) | Sweco Norge AS (RIE)
Hovedentreprenør: Rogaland entreprenør AS
Underentreprenører: Trebyggeriet AS (treelementer)
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

KILDER

Norwegian Wood - et laboratorium. Miljøvennlig arkitektur for fremtiden. (2008)

VEDLEGG


Prosjektoppslaget er utarbeidet som del av Norwegian Wood som var er et bredt samarbeidsprosjekt ledet av NAL | ECOBOX. Prosjektets viktigste samarbeidspartnere - i tillegg til Stavanger2008 - var; Stavanger og Sandnes kommuner, Innovasjon Norge, Enova, Husbanken, Byggekostnadsprogrammet, Statens bygningstekniske etat, Miljøverndepartementet og Trenæringen.