Markeds- og salgsansvarlig

Tekst Ragnhild Ølstad Sist oppdatert 05.01.2018
NAL trenger en dyktig markedsfører med interesse for organisasjonsarbeid og kunnskap om medlemsarbeid. Vi trenger en som er proaktiv, liker å ha mange jern i ilden, en som har blikket fremover og samtidig er operativ. I tillegg trenger vi en som er god på både skriftlig og muntlig fremføring. 1-årig engasjement med mulighet for fast ansettelse.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvarlig for sponsorinntekter knyttet til NALs arrangement
 • Salgs- og resultatansvar for annonsesalg i NALs kanaler og fagtidsskrifter Arkitektur N og Arkitektnytt og oppfølging av ekstern salgsagent
 • Kontakt og oppfølging av sponsorer/leverandører på egne arrangementer (i hovedsak materialtreff og Arkitekturdagen)
 • Optimalisere inntektsstrøm og bidra kreativt for å finne nye inntjeningsmuligheter
 • Utforme grafisk materiell som annonser og brosjyremateriell
 • Synliggjøring av NALs medlemstilbud og tjenester og bidra positivt på tvers av organisasjon
 • Bidra i kommunikasjonsarbeid mot medlemmer og interessenter i NALs kanaler
 • Utarbeidelse av tekster til NALs digitale kanaler

Utdannelse, erfaring og kompetanse:

 • Høyere utdanning, gjerne innen markedsføring og/eller salg, gjerne med noen års relevant arbeidserfaring
 • Brennende engasjement for markedsføring/salg og gjerne med erfaring innenfor sponsorjobbing. Bør kunne vise til dokumenterte resultater innenfor salg
 • Dyktig relasjonsbygger
 • Gode analytiske evner, og gjerne kjennskap til Google Analytics
 • Ha et godt visuelt blikk for utforming av grafisk materiell
 • God kjennskap til bruk av Photoshop, Indesign, samt bruk av Officepakken
 • Erfaring med publisering på sosiale medier og bruk av Facebook businessmanager. Gjerne erfaring knyttet til videoredigering
 • Meget gode formuleringsevner skriftlig og muntlig
 • Relevant erfaring kan veie opp for teoretisk bakgrunn


Vi kan tilby spennende arbeidsoppgaver, et hyggelig arbeidsmiljø og gode ansettelsesvilkår.

Søknadsfrist 19.01.2018

Søknad med CV og referanser sendes elektronisk til e-post 

For mer informasjon om NAL og stillingen, ring fungerende kommunikasjonssjef Kjetil Husebø, mobil 992 56 588 eller administrerende direktør Kari Bucher, mobil 932 17 291.

Se også stillingsutlysningen på Finn.no og arkitektnytt.no

Om NAL

Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en fagideell organisasjon for arkitekter i Norge. NAL arbeider for å fremme god arkitektur og arkitekters felles interesser, og har cirka 4300 medlemmer. NAL samarbeider med en rekke offentlige og private institusjoner for å bedre rammebetingelsene for arkitektur. NAL er er pådriver for utvikling av arkitekturpolitikk i Norge mot politikere og andre beslutningstakere. NALs administrasjon består av 30 årsverk. Markeds- og kommunikasjonsavdelingen består av fire personer og ledes av Kommunikasjonssjefen.