Havbadet i Nørre Vorupør - et prosjekt under Mulighedernes Land. Foto: Normann Sloth.

Master i universell design og tilgjengelighet på AAU København

Tekst Reidun Granberg Sist oppdatert 28.04.2017
Universell design handler om sosial bæredyktighet og verdiskaping. Hvis du har lyst til å bli ekspert på universell design i bygg kan du nå melde deg på mastergradstudium på Aalborg Universitet i København, med påmeldingsfrist 1. juni og studiestart september 2017.

Utdannelsen er en unik akademiske videreutdannelse i universell design i bygg i Norden, og er en profesjonell overbygning til en eksisterende utdannelse.

Målgruppe
Masterutdannelsen henvender seg til deg som arbeider profesjonelt med bygg, for eksempel i forbindelse med arkitektur, infrastruktur, byplanlegging og landskapsplanlegging. Du må ha en relevant videregående utdannelse, for eksempel som arkitekt, ingeniør, landskapsarkitekt, ingeniør eller ergoterapeut. Det er krav om to års yrkeserfaring.

Undervisning
Utdannelsen foregår i København hver 3.-4. uke et par dager om gangen, og det er lagt til rette for at man kan delta hvis man kommer fra andre deler av Danmark eller Norden. Undervisningen foregår primært på dansk/nordisk, men er internasjonalt orientert og kan tilpasses studerende fra alle nordiske land. Internasjonale rammeforhold, rettigheter og lovgivning gjennomgås. Du har derfor mulighet for at ta utgangspunkt i ditt eget lands nasjonale og kommunale lovgivning, og strategier og faglige problemstillinger – eller i de land, hvor du deltar i konkurranser og prosjekter.

Utdannelsen er en akkreditert universitetsutdannelse, som gir graden Master i Universelt Design og Tilgængelighed når du har bestått alle moduler. Utdannelsen gir samlet 60 ECTS point og er tilrettelagt slik at den kan gjennomføres ved siden av fulltidsjobb, enten som to års halvtidsstudium eller enkeltmoduler fordelt over en lengre periode, maksimum 6 år.

Utdannelsens fokus rekker langt ut over byggetekniske forskrifter og krav, og gir deg metoder og kunnskap som kan bidra til nye måter å arbeide med universell utforming og sette fagområdet inn i en større byggefaglig, arkitektonisk, etisk og verdiskapende sammenheng, etisk og verdiskapende sammenheng. 

Les mer her:
www.aau.dk

Du kan også kontakte:
Camilla Ryhl, Seniorforsker SBi AAU car@sbi.aau.dk