Konkurransens vinner «Meander» forfattet av Bjørbekk & Lindheim AS landskapsarkitekter

"Meander" vant i Lørenskog

Tekst Katrine Hamre Sørlie, NAL Sist oppdatert 12.03.2019
Bjørbekk & Lindheim AS landskapsarkitekter vant i Lørenskog med utkastet "Meander".

Lørenskog kommune har gjenomført en begrenset plan- og designkonkurranse om to aktivitetsparker i Lørenskog sentrumsområde. Parkene ”Mindre park 1” og ”Lokalpark 1” er en del av kommunens utvikling av “den grønne ringen” som blir en viktig del av Lørenskogs byrom. Begge parkene ligger sentralt til ved Skårersletta. Konkurranseområdene skal også brukes til å samle flomvann ved styrtregn der overvannet kan håndteres på en god og kreativ måte, samt utnyttes som ressurs.

Tre firma ble direkte invitert av Lørenskog kommune til å delta:

  • Bjørbekk & Lindheim AS landskapsarkitekter
  • Dronninga landskap AS
  • SLA landskapsarkitekter

De innleverte utkastene ble bedømt av en fagjury og "Meander" forfattet av Bjørbekk & Lindheim AS landskapsarkitekter ble kåret til konkurransens vinner. De øvrige utkastene “Nærheten - nye hverdagsopplevelser for Lørenskogs beboere” forfattet av SLA landskapsarkitekter og “Nordre og søndre vannpark” forfattet av Dronninga landskap AS er ikke rangert. 

Les om konkurransen og juryens avgjørelse i NAK 507 "Aktivitetsparker i Lørenskog sentrumsområde"

 NAK 507 Aktivitetsparker i Lørenskog sentrum 04.03.19 forsideNAK 507 Aktivitetsparker i Lørenskog sentrum 04.03.19 forside

Konkurransen ble arrangert som en begrenset plan-og designkonkurranse i henhold til Lov og Forskrift om offentlige anskaffelser, Kap. 31 og gjennomført med bistand fra Norske Arkitekters Landsforbund.