Egenes Park i Stavanger ble premierert med Stavanger kommunes byggeskikkpris i 2009 og er et eksempel på moderne og nyskapende trearkitektur i by.

Mer trebruk i urbane områder

Tekst Karenina Kriszat Sist oppdatert 12.12.2012
NAL er sammen med Treteknisk Institutt vinner av et offentlig anbud om prosjektledelse av satsingen "Tre & By". Prosjektet skal mobilisere utvikling i bruk av tre i urbane områder og er initiert av Innovasjon Norge/Trebasert Innovasjonsprogram.

micael2

- Tre er et bærekraftig materiale som bør brukes mer i byene. Vi gleder oss til å fremme bruken av dette materialet i et bredt spekter av ulike typer bygg, sier Michael Lommertz, avdelingsleder i NAL og fremtidig prosjektleder for ”Tre og by”.

Foto: NAL/Ingebjørg Semb

 

Innovasjon Norge vil gjennom mobiliseringsprosjektet vise vei for mer bruk av tre i urbane områder, ikke bare når det gjelder boliger, men også næringsbygg og andre typer offentlige bygninger. Videre skal prosjektet bidra til innovativ leverandørutvikling i bruk av tre i et industrielt perspektiv.

Prosjektet skal gå over to til tre år. NAL og Treteknisk Institutt har skissert et opplegg hvor realisering av bygde forbilder vektlegges. De bygde eksemplene skal bidra til kompetanseheving blant aktørene i bransjen som prosjekterende, utførende og leverandører. NAL vil ha ansvaret for prosjektledelse av ”Tre i by” i tett samarbeid med Treteknisk Institutt som vil ha ansvaret for pådriverfunksjonen og koordinering av rådgivergruppen. I tillegg ønsker man å etablerere en referansegruppe i samarbeid med Innovasjon Norge.

Les mer om innovativ bruk av tre på nettsidene til Innovasjon Norge

Forskning og utvikling
Norges Forskningsråd har nylig tildelt midler til Arkitekt- og designhøyskolen i Oslo sammen med blant annet Institutt for Skog og landskap og Universitetet for miljø- og biovitenskap for å forske på økt bruk av tre i urbane områder. Denne forskningsaktiviteten sammen med mobilisering til utviklingsprosjekter utgjør til sammen en betydelig satsing på økt bruk av tre som bygningsmateriale i byen.