Flere søkemuligheter

Middelalderparken

  Sist oppdatert 06.12.2010

Opprusting av Middelalderpark med vannspeil og ruiner

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 1999

Middelalderområdet i Gamlebyen i Oslo er Nordens største sammenhengende bevarte ruinområde fra middelalderen. Det var her selve byveksten startet rundt år 1000. På 1300-tallet var det hele seks kirker, tre klostre, kongsgård og bispegård i dette lille bysamfunnet. Middelalderområdene utgjør i arael 1/3 av Slottsparkens størrelse.

Ruinene på Sørenga har lenge vært et forsømt område i byhistorisk sammenheng. I 1990 bevilget Miljøverndepartementet midler til konservering av ruinene på Sørenga. I forbindelse med Oslos 1000 års jubileum var det svært viktig at områdene ved Clemenskirkeruinene, der funnene som har gitt grunnlag for den nye tidfestelsen for Oslo opprinnelse er gjort, ble satt i stand til feiringen.

Det var store forandringer som måtte gjøres. Etter omlegging av hovedveinettet, som til dels løp over og igjennom middelalderruinene, kunne restaurering og tilrettelegging starte. Omkring ruinene er det i dag opparbeidet en park og den gamle kystlinjen er gjenskapt slik den var i middelalderen ved etablering av et vannspeil. Vannspeilet er med på å gi parkområdet kvalitet og særpreg. Det foreligger også planer om å etablere et middelaldermuseum i området og en videre utvidelse av parken.

Parken skal gjennom utstilllinger og arrangementer formidle opplevelser, stimulere aktiviteter og gi kunnskap om Oslo bys opprinnelse, om Oslos rolle som hovedstad og om norsk, nordisk og europeisk middelalder.

Opprustningen av Middelalderparken med vannspeilet og ruinene er med på å gjøre folk mer bevisste på historien i området, og gjort Grønland til en mer attraktiv bydel. Parken fungerer også som en festival- og bydelspark som en attraksjon for store deler av byens befolkning. Prosjektet er et godt prosjekt i forhold til bærekraftig byutvikling.


ENERGI

PROSJEKTDETALJER

Sted/bydel: Sørenga, Oslo
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 1999
Prosjekttype: Landskap og blå-grønn struktur , By-/ stedsutvikling
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

KILDER

Byøkologisk guide for Oslo, NAL-NABU, Oslo kommune, Miljøverndepartementet, Stiftelsen miljømerking, 2003
Oslo middelalderby- park og museum, Innstilling med handlingsplan, Interimstyret for Oslo Middelalderpark og Museum, 15. mai 1998