Flere søkemuligheter

Hedret med A.C. Houens fonds diplom i 2014

  Sist oppdatert 20.01.2015

Militært treningsanlegg på Haakonsvern ble i 2014 tildelt A.C. Houens fonds diplom for fremragende selvstendig og arkitektonisk gjennomført arkitektur.

Korte fakta

  • Arkitekt: Longva Arkitekter AS
  • Prosjektperiode: 2011
  • Arealforbruk: 9050 m2 (brutto BTA)
  • Utmerkelser: Houens Fonds Diplom

Juryens uttalelse

De fleste militære anlegg er dessverre lite tilgjengelig for offentligheten. Dette gjelder også for det nye treningsbygget på Håkonsvern i Bergen, tegnet av Longva arkitekter. Det er imidlertid et stort antall unge menn og kvinner, som siden åpningen i 2011 har fått nyte godt av de funksjonelle og arkitektoniske kvalitetene i dette byggverket.

Det 9000 m2 store treningsbygget er organisert i et langstrakt volum som følger et dalføre mot fjorden. Her knytter bygget seg til sjøen ved et kaianlegg som gir rom for utendørs aktiviteter, trening og rekreasjon. Bygget rammer inn et stort landskapsrom mot resten av leiren. Her ligger idrettsbanen og adkomstplassen. Idrettshallen og svømmehallen er utformet som egne volumer på hver side av et sentralt inngangsparti. De øvrige funksjonene; garderober, spinning- og yogarom, foaje med klatrevegg og ulike rom for restitusjon, er organisert i to plan mellom disse. Styrketreningsrommet spenner som en bro over inngangspartiet, med en stor glassvegg mot idrettsplassen.

Bygget er, til tross for sin størrelse, gitt et uttrykk av letthet og lekenhet med lyse fasader og en enkel volumkomposisjon. Bruken av fasadematerialer tydeliggjør de ulike volumene, samtidig som den knytter bygget sammen til en velformet og balansert helhet. Materialbruken er nøktern. Det er kreativ bruk av kjente fasadematerialer, som skjellmønsteret i de store lukkede fasadeflatene, og tydelige, presist utførte materialoverganger, som hever dette bygget.

Byggets få, men godt plasserte lysåpninger, gir variasjoner i lysinnfall og utsyn, skaper særegne stemninger og fremhever de romlige kvalitetene i anlegget. Store innvendige glassflater gir åpenhet og oversikt mellom godt organiserte romlige sekvenser. Materialbruken er robust, med røffe, slitesterke overflater. Estetiske og taktile kvaliteter i ubehandlet betong, tegl, tre og terrazzo er benyttet i uventede sammenstillinger som gir rommene karakter og styrke. Omsorgen for detaljene gjelder også for det tekniske utstyret, som glir umerkelig inn i helheten. Det hele kulminerer i den store svømmehallen, som med sine rå betongvegger, stålbassenger og maritimt utformete stupetårn, gir en overveldende, nesten sakral følelse av storhet.

Longva arkitekter har klart å skape et elegant bygg som gjenspeiler formgivningsglede og innlevelse i detaljene. Prosjektet er i tillegg gjennomført med et sterkt miljøfokus, lave vedlikeholdskostnader og lav energibruk. Den gjennomgående kvaliteten i dette byggverket bør inspirere offentlige myndigheter til å legge like stor vekt på planlegging og gjennomføring av tilsvarende anlegg; beregnet for menigmann.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 9050 m2 (brutto BTA)
Bruttoareal (BTA): 9050 m²

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Haakonsvern Orlogsstasjon, Bergen
Sted/bydel: Haakonsvern
Kommune: Bergen
Prosjektperiode: 2011
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Svømmehall / Badeanlegg , Idrettsanlegg- / bygg
Utmerkelser: Houens Fonds Diplom

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Forsvarsdepartementet | Forsvarsbygg
Arkitekt: Longva Arkitekter AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund.