Flere søkemuligheter

Nominert til Arkitekturprisen 2019

  Sist oppdatert 23.08.2019

Utgangspunktet var å bygge et så lite hjem som mulig, tuftet på en konvensjonell planløsning, med tilnærmet 100% miljøvennlige materialer og på en måte som gjorde det flyttbart. Valget falt på laft – slipplaftteknikk, og størrelsen tok utgangspunkt i en Moelvenbrakke (flyttbar enhet). Prosjektet er nominert til Arkitekturprisen 2019 av Sogn og Fjordane arkitektlag.

Korte fakta

  • Arkitekt: Gøran Johansen
  • Prosjektperiode: 2015 - 2016
  • Arealforbruk: Grunnflate – 24m2 (8x3 meter) BRA – 19,4 m2.

Da Gøran Johansen flyttet fra Lofoten til Aurland i 2013, flyttet han fra en 200m2 stort hus med tre etasjer og fem soverom. Når han i sitt første år i Aurland bodde i tre forskjellige kjeller-leiligheter på grunn av boligmangel kom ideen om å bygge minihuset. Aurland har de seneste årene slitt med tilgjengelige boliger, og høye priser, samt lite utbyggingsareal, på grunn av topografi og jordbruksareal. Dette prosjektet var ment til å være en del av mulighetene for å utvide boligpaletten. Johansen fikk med Aurland kommune på et pilotprosjekt og bygget ble satt opp som et midlertidig visningsbygg. Det er nå i ferd med å bli flyttet til permanent tomt, godkjent for helårsbolig.

Gøran brukte ett år på å tegne boligen, og brukte aktivt verktøyet 1:1-skissering, for å jobbe med romlighet og plassering. Med en grunnflate på 24 m2 (8x3 meter) og en BRA på under 20 m2, så må man være presis i utnyttelsen. Han har allikevel fått til en relativt konvensjonell rominndeling med gang, bad, kombinert stue og kjøkken, et soverom, to hemser hvorav èn til lager/bod og èn til gjesterom. Kjøkkent/stua har dessuten en takhøyde på 4 meter som gir rommet en følelse av å være større og mer luftig. Kombinert med dobbel terrassedør ut har man mulighet til å forlenge oppholdsrommet utover de bygde arealene. Utvendig er uttrykket er relativt velkjent, med saltak på 45 grader.

Slipplaft-teknikken er nyere, og på en måte enklere enn tradisjonelt laft. Her brukes konseptet med not/fjær, og stokkene sette relativt enkelt sammen. Målet var å få til et mer moderne utrykk på en tradisjonell byggeskikk. Her står laftestokken som eneste sjikt i veggen. Gulv og tak ble isolert med trefiberisolasjon.

Målet med prosjektet var å vise at man kan bo på lite areal, uten at det skal gå utover boligkvalitetene. Prosjektet setter også fingeren på alternative måter å bygge på.

Minihuset til Gøran ble bygget på et lite tun sammen med et annet minihus, og disse to ble plassert slik at man fikk et fellestun. Det var dette rommet, rommet mellom husa, som ble det viktigste oppholdsrommet. Det var her der samlet venner og familie. Andre viktige rom er nabolagsromma, de uformelle og formelle byromma og selvfølgelig de store varierte landskapsrommene i Sogn.

Bygget er nå demontert og klar til å bygges opp igjen på ny permanent tomt.

 

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: Grunnflate – 24m2 (8x3 meter) BRA – 19,4 m2.

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Onstadvegen 20, 5745 Aurland
Kommune: Aurland
Prosjektperiode: 2015 - 2016
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Enebolig/ rekkehus o.l.

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Gøran Johansen
Arkitekt: Gøran Johansen
Rådgivere: Solvorn Laft og Bygg.
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.