Kontainer hos GLØR hvor gjenbruksmaterialet samles. Foto: Foreningen Minihus Lillehammer / Lars-Kristian Haugen.

Minihus med gjenbruksmaterialer – Lillehammer

  Sist oppdatert 19.02.2021
HAF i samarbeid med Foreningen Minihus Lillehammer og Mange Bekker Arkitektur hadde den 18. februar et samhandlingsmøte med Maihaugen og Resirqel på vei mot en prototype av et minihus. HAFs medlemmer vil motta link til video-opptak av møtet 23. februar 2021.

GLØR vil hjelpe til med å samle ombruksmaterialer til prosjektet. 

Dette er noen av problemstillingene som ble diskutert på møtet: Hvordan kan måten vi lever og bygger hus på hjelpe til å redusere klimagassutslipp? Hvordan kan vi redusere bruk av ressurser? Er det mulig å redusere boligstørrelser? Kan vi i Innlandet bli bedre til å ikke kaste byggematerialer, men gjenbruke så mye som mulig? Til hvilken grad kan vi utnytte små utfordrende ledige arealer midt i byen?

Vi ser ser også på noen ubrukte små kommunale tomter som kan tilrettelegge for et pilot-bygg for minihusprosjektet.

Involverte bidragsytere / deltakere på møtet var Resirqel, GLØR, Maihaugen, REBUS (v. Høgskolen i Innlandet) samt politikere og kommunerepresentanter, Mange Bekker Arkitektur og medlemmer av minihus-foreningen.

Dessverre, på grunn av koronarestriksjoner, kunne vi ikke invitere HAF medlemmer å delta direkte. Vi vil stå for lydopptak og enkel videoproduksjon for eventet, som redigeres ned og blir tilgjengelig for tilhørere som ikke kan være tilstede.

Lenker til bidragsytere/deltakere: 

Resirqel

Maihaugen

GLØR

REBUS 

Mange Bekker Arkitektur