Svein Hatløy. Foto: Jan Carlsen, Arkitektnytt

Minneord om Svein Hatløy

Tekst Per Morten Ekerhovd, konstituert president i NAL Sist oppdatert 12.08.2015
Det var med stor sorg vi tok imot budskapet om at æresmedlem i NAL, Svein Hatløy, døde i sommer. Han ble 75 år gammel.

Svein Hatløy var oppvokst i Ryfylke og utdanna i Trondheim og Warszawa. Med personlig intensitet og europeisk bagasje etablerte han en praksis som tidlig ble lagt merke til.

På samme tid som han kom tilbake til Norge var arkitektene opptatt av å løse viktige samfunnsoppgaver. Den sosiale boligbygginga var på sitt mest intense og maskinproduksjon hadde inntatt byggeplassen i de nye drabantbyene; ikke alltid med god arkitektur, men ofte med skjematisk byggeri der husene ble store og menneskene tilsvarende små.

Svein Hatløy var i opposisjon: Arkitektur skulle bidra til å løse samfunnets behov, men oppgavene skulle gis meningsfulle og individuelle svar på hvert sted. Å bygge var et sivilisasjonsprosjekt der gagns mennesker deltok og samarbeidet. Arkitektens oppgave var å avdekke og klargjøre formsvaret ved å undersøke landskapet, byggeoppgaven og menneskets behov.

Som arkitekt var Svein Hatløy både lokal og internasjonal. Han visste hva sørvest storm var og målbar Vestlandet si lemstove, brakekledninga og steinmuren. Men, han lot det aldri stå i motsetning til et større hele. Han knyttet alltid arkitektens praksis til aktuelle utfordringer; enten det var boformer, energispørsmål eller kunst. Mange arkitekter kom til Bergen for å ta del i ideene.

Norske arkitekter står i takknemlighetsgjeld til Svein Hatløy. Han var en vegviser som gikk foran, som så litt lenger, og som åpna opp og tegna et nytt landskap. Hatløys innsats var avgjørende for opprettelsen av Bergen arkitekthøgskole (BAS) i 1986, og han var i mange år skolens rektor og sentrale faglige og pedagogiske drivkraft. BAS ble etablert som en alternativ arkitektutdanning. Hatløys sterke engasjement overskygget knappe økonomiske ressurser og mange praktiske vanskeligheterSelv var han alltid på vei videre. Skolen sto etterhvert på egne bein og etter at han ble pensjonist fant han nye oppgaver langt hjemmefra, bl.a i Kina.

I 2001 ble han æresmedlem i NAL. Innsatsen for utdanning av sivilarkitekter i Norge var etter NALs syn et vesentlig bidrag til utvikling og berikelse av det norske fagmiljøet.  ”Det norske arkitektmiljøet og faget ville vært fattigere uten Svein Hatløys innsats” uttalte styret i NAL da han ble utnevnt som æresmedlem. Han ble hedret for sitt livsverk i fagets tjeneste. Vi vil alltid huske ham for det.

 

Per Morten Ekerhovd
konstituert president i NAL