Wildcardkonkurranse om Moholt Studentby

Wildcardkonkurranse om Moholt Studentby er avgjort

Tekst Per Rygh Sist oppdatert 31.01.2014
I dag ble Wildcard-konkurransen om videreutvikling av Moholt Studentby i Trondheim avgjort.

Vinneren ble MDH Arkitekter fra Oslo, sammen med Arne Henriksen Arkitekter AS og MASU Planning, København, med utkastet ”Tun og Tårn”. Juryen mener at prosjektet med sine 5 punkthus som rammer inn en felles allmenning, har en konseptuell styrke som gir den nødvendige robusthet i forhold til en fremtidig, etappevis utbygging.   Løsningen gir grunnlag for en samfunnsbyggende dimensjon med god integrering i byen, og er gjennomførbart  med en enkel realisering i første byggetrinn.

Med på MDHs vinnerlag var sivilarkitektene  Minna Riska, Dagfinn Sagen og Helge Lunder samt arkitektstudent Ingeborg Sommerfeldt.

De øvrige prekvalifiserte konkurransedeltakerne var  1)Fantastic Norway AS (WC) / Brendeland og Kristoffersen AS  2) Rodeo Arkitekter AS (WC) / Architectopia AS (WC) / Lusparken Arkitekter AS / Landskaperiet AS  og 3) Anne Lise Bjerkan MNAL  /  Moseng Poulsen Arkitektur AS / Erik Langdalen AS (alle WC).  

I juryen satt bl.a. sivilarkitektene MNAL Steffen Wellinger (leder), Haakon Rasmussen (NAL-oppnevnt) og Mario Vahos. MNAL Hilde Bøkestad var juryens sekretær. 

 I en fyldig og velskrevet juryrapport fremgår at juryen ikke er helt fornøyd med de innleverte utkast.  Man har etterspurt ”modige og innovative forslag” som klarer å utnytte det store potensiale som ligger i oppgaven, men finner at alle prosjektene mangler en tydelig strategi  som kan gjennomføres over tid. Likevel er juryen enstemmig i sin anbefaling om at SiT (Studentsamskipnaden i Trondheim) engasjerer vinnerteamet til det videre arbeide med oppgaven.    

Juryen kommenter også den valgte konkurransemodellen som de oppfatter som vellykket på mange måter, både hva angår bruk av WC-firmaer med ”støttespillere” og en åpen kontaktflate med oppdragsgiver underveis.  De anbefaler  at NAL benytter anledningen til å evaluere modellen, med sikte på mulige forbedringer og videreutvikling.

Les juryrapporten her: "MOHOLT 50-50_JURYENS RAPPORT sign"

Les om MDH Arkitekter på NALs WC-sider.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Wildcardkonkurranse om Moholt Studentby

Tekst: Per Rygh
Publisert: 11.12.2012

30. november sendes det ut invitasjon til prekvalifisering for arkitektkonkurranse, med søknadsfrist allerede 14. desember 2012. Det skal velges ut fire team med unge formgivere, derfor sendes invitasjonen direkte til kontorene som er registrert i Wildcardordningen.

SiT (Studentsamskipnaden i Trondheim) er opptatt av at det etableres team med god nok kompetanse og rutine til å bistå SiT i en langsiktig utvikling av Moholt Studentby, derfor ser man positivt på samarbeid mellom yngre og etablerte krefter. SiT ønsker dessuten lokal tilstedeværelse, og oppfordrer utenbys søkere til å etablere samarbeid med arkitektkontor i Trondheim og omegn.

Konkurransen er tenkt «sparket i gang» med en workshop 17. januar 2013. Hovedtyngden av konkurransearbeidet vil foregå i februar og mars 2013.

– Moholt studentby har vært et robust og funksjonelt botilbud for studenter i 50 år. Tiden er kommet for å løfte blikket og skape en minst like framtidsrettet studentby for de neste 50 årene, sier Terje Bostad, boligdirektør i SiT. Trondheim har fremdeles et udekket behov for boliger og velferdstilbud til studenter, derfor er SiT utålmodige etter å komme i gang med realisering.

Denne arkitektkonkurransen er en fin mulighet for Wildcard-kontorene til å komme i posisjon for en stor og spennende arkitektoppgave.

Her er link til SiT's konkurranseside hvor du kan laste ned konkurranseinvitasjonen Moholt 50|50.

Les mer om Wildcardordningen og kriterier for å være med.