Flere søkemuligheter

Mølbachneset bru

  Sist oppdatert 19.04.2013

Den nye forbindelsen over Lyngrefjorden i Egersund er planlagt med to kjørefelt, samt ensidig gang- og sykkelveg på nordsiden av veibanen. Prosjektgruppen har utarbeidet anbudstegninger, men utbygger har stoppet prosjektet fordi eneste tilbud lå langt over forventet kostnad. Utbygger har valgt å ikke omarbeide prosjektet for å få ned kostnadene, men utvikler heller en betongbro.

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 1

Konseptet for broa er: 'less is more'. Vi har forsøkt å holde antall element på et minimum og vie mye opmerksomhet til utformingen av hvert av dem. Brodekket avtrappes mot begge kanter til 40 cm slik at det fremstår slankere. Stålrammen er et sveiset kasseprofil med en tverrsnitt som varierer med størrelsen på belastningen. Trekledningen vil gi trykkstagene et relieff som understreker deres form. Landkarenes frontvegg er vippet ned, slik at den ligger i samme vinkel som trykkstagene. Sammen med et relieff med samme retning i sideveggene vil dette føre til at landkarene understreker konstruksjonens dynamikk. Det er lagt stor vekt på utformingen av overgangene mellom elementene.

Konstruksjon og materialbruk

Brodekket er 42 m lang og består av 80 cm høye limtrelameller. Spennlengden er delt opp i to like spenn på 21 m. I midten bæres brodekket av en u-ramme av stål som henger på tvers av broa. Lastene fordeles herfra i to trykkstag på hver side av broa. Trykkstagene er formet optimalisert ift. sin bæreevne, altså tynnere i endene. De skal bestå av ubehandlet limtre, som blir kledd med membran og langsgående bordkledning.

Se også vedlagte liste med oversikt over materialbruk (Produktgrupper Mølbachneset bru 05.12.07).


PROSJEKTDETALJER

Sted/bydel: Mølbachneset, Egersund
Kommune: Eigersund
Prosjektperiode: 1
Prosjekttype: By-/ stedsutvikling
Funksjon/Bygningstype: Transport og infrastruktur

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Statens vegvesen
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.