Flere søkemuligheter

Mosvangen studenthjem

  Sist oppdatert 16.11.2011

Ombygging av vandrehjem til 19 studentboliger med stort spekter av ulike boligtypologier

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 2003

Mosvangen Studenthjem er et ombygget vandrerhjem. Det opprinnelige bygget er fra 1930 og har både blitt bygget om og bygget til i flere omganger. Byggematerialene er betong og mur i vegger og dekker, og takkonstruksjonen er av treverk. Alle nye inngrep er markert med sterke farger eller kontrasterende  materialer til det gamle husets hvite murpuss.
Det opprinnelige bygningsvolumet var for dypt og uhensiktsmessig i forhold til det nye formålet. Det ble derfor utført en rekke inngrep i bygningsmassen for å skape bedre lys og boforhold. Terrenget har blitt gravd ut, bygningen har blitt uthult, kuttet i, volumer  har blitt lagt til, takene har blitt løftet opp. Mest iøynefallende er transformasjonen av det store saltaket med nye takopplett og innfelte terrasser mot sør og vest. Ved at  flere av leilighetene går over to plan og får kjøkken/stue og terrasse i søndre eller vestre takflate, har lysforholdene blitt svært godt utnyttet.
Taket ga i utgangspunktet bygget et tungt og lukket preg. Etter ombyggingen er det redefinert som en slags "vertsgrunn" og en bruksflate. Studentsamskipnaden ønsket å teste ut nye boformer  for studenter. Av de 19 studentleilighetene med størrelse fra 22 til 60 m2, er flest leiligheter planlagt for par. Det store bygningsvolumet har gitt romlige løsninger som gir leilighetene karakter og særpreg. 15  av leilighetene har dobbel romhøyde eller går over to plan. Av de mest særpregede kan vi nevne cockpitleilighetene på taket og tårnleiligheten som strekker seg over tre etasjer.

Evaluering

Prosjektet ble gjennomført som en totalentreprise, og det ga en del kompromisser underveis. Når man jobber med ombruk, må man improvisere underveis i prosessen, og uforutsigelighet og fast pris/totalentreprise er ingen enkel kombinasjon. Arkitekten understreker at det var nødvendig å være med i hele prosessen og på alle byggemøter for å komme fram til et godt resultat.

Evaluering

Prosjektet ble gjennomført som en totalentreprise, og det ga en del kompromisser underveis. Når man jobber med ombruk, må man improvisere underveis i prosessen, og uforutsigelighet og fast pris/totalentreprise er ingen enkel kombinasjon. Arkitekten understreker at det var nødvendig å være med i hele prosessen og på alle byggemøter for å komme fram til et godt resultat.

Mosvangen - reduksjon

Riving og nybygg ble satt opp som et alternativ, og satt opp mot gjenbruk og ombygging av de eksisterende anlegget. Ombyggingsprosjekter åpner gjerne opp for improvisasjon og uvanlige løsninger. Utfordringen ligger i selve forvandlingsprosessen og i hvordan det utrangerte settes inn i spill igjen. Arkitektens anbefaling, sammen med et overbevisende kostnadsoppsett for de to alternativene, førte til en beslutning om ombygging av eksisterende bygning. Kostnadsberegningene viste at det var dyrere å rive og bygge nytt enn å omforme de eksisterende bygningene.

Bygningsmasse og elementer som vinduer, dører, trapper, gulvbord og betongplater har blitt forflyttet og resirkulert andre steder i huset. Rekkverkene i adkomstrommet er laget av utstansede resteplater fra metallindustrien. Ombrukt glass fra billykter er brukt som lamper foran inngangsdørene.

Mosvangen - energi

Bygningen ble etterisolert i gulv, tak og vegger (innvendig) og vinduer ble skiftet. Også etter oppgraderingen har bygningen naturlig ventilasjon, med mekanisk avtrekk fra kjøkken og bad. Etasjeskillene hadde ulik konstruksjon og tykkelse. Det ble foretatt lydmålinger, og lydisoleringen måtte utføres forskjellig for hver dekketype.


PROSJEKTDETALJER

Adresse: Henrik Ibsens gt. 23
Sted/bydel: Stavanger
Kommune: Stavanger
Prosjektperiode: 2003
Prosjekttype: Ombruk / Rehabilitering / Transformasjon
Funksjon/Bygningstype: Boligområder/ boliganlegg

PROSJEKTTEAM

Hovedentreprenør: NCC Construction AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

PUBLISERT

Byggekunst 04 05
Arkitektur i Norge 2004, av Hild Sørby

KILDER

Byggekunst 04 05