«Mot Vågen»: Asplan Viak AS, Rodeo arkitekter, Sanden+Hodnekvam arkitekter, Zenisk og Studio Holmedal

«Mot Vågen» vant i Bergen

Tekst Katrine Hamre Sørlie, NAL Sist oppdatert 05.07.2019
Med motto «Mot Vågen» vant Asplan Viak AS sammen med Rodeo arkitekter, Sanden+Hodnekvam arkitekter, Zenisk og Studio Holmedal den begrensede plan- og designkonkurransen for området Torget­-Bryggen i Bergen. Konkurransens resultatet ble offentliggjort på et arrangement i hovedrommet i Sentralbadet i Bergen 5. juli 2019. Les mer i NAK 514.

04_Mot-Vågen_A1_Side_0604_Mot-Vågen_A1_Side_06

 

Bergen kommune har hatt hovedansvaret for gjennomføring av konkurransen. Norske arkitekters landsforbund har bistått Bergen kommune i konkurransen og hadde rollen som jurysekretær.

Vinneren av konkurransen vil få et rådgivningsoppdrag i reguleringsplanarbeidet for Bybanen fra sentrum til Åsane, innenfor delstrekning 1 og forprosjekt for utvikling av byrommene i de to delområdene Bryggen og Torget, med opsjon på detaljprosjekt.

Juryens avgjørelse:

Motto «Mot Vågen» blir av juryen ansett som det beste utgangspunktet for å skape et godt prosjekt for både helheten i Vågen, for Bryggen og Torget og kåres til konkurransens vinner for både for helhetsgrep, Bryggen og Torget.

Juryen har landet på det prosjektet som styrker de romlige sammenhengene og danner de grepene som får de eksisterende romlige og bygningsmessige kvalitetene til å komme tydeligere frem med sin attraktivitet.

Under er juryens hovedpunkter for å kåre «Mot Vågen» til konkurransens vinnerutkast på alle oppgavene:

  • Utkastet viser en sterk og reflektert tilnærming til alle konkurransens deloppgaver.
  • Prosjektet foreslår enkle grep som viser god forståelse av byrom og sammenhengen mellom byrom.
  • Enkelheten i materialiteten viser tillit og gir plass til stedets kulturminner og fremhever dem på en god måte.
  • Forslaget syr sammen nye- og eksisterende byrom på en god måte og skaper naturlige overganger mellom delområdene.
  • Juryen mener «Mot Vågen» har svart best på helhetsplanen i konkurransen.
  • «Mot Vågen» har gode og viktige innspill til organisering av både Bryggen og Torget som juryen mener, også sett opp mot helhetstanken, vil styrke og fremme konkurransens hoveddeler og delområder på best måte.

Gratulerer Asplan Viak AS, Rodeo arkitekter, Sanden+Hodnekvam arkitekter, Zenisk og Studio Holmedal!

 04_Mot-Vågen_A1_Side_0304_Mot-Vågen_A1_Side_03

Les mer om konkurransen, juryens generelle kritikk og konkurranseutkastene i
NAK 514 «Torget–Bryggen, bergen»

Last ned (63MB)

 NAK 514 bryggen torget Bergen 02.07.19 omslagNAK 514 bryggen torget Bergen 02.07.19 omslag