Bilde fra konkurranseprogrammet viser området hvor «Nasjonalt fløtingsmuseum og kompetansesenter for våtmark» skal ligge, sør for Fetsund lenser – ved Glommas bredde.

Mottak av konkurranseforslag + Spørsmål og svar 24.06.2020

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 24.06.2020

Informasjon fra NAL vedr mottak av konkurranseforslag og anonymitet

NAL organiserer sine roller i konkurransen på følgende måte for å sikre anonymiteten i hele konkurranseprosessen:

  • NALs konkurransefunksjonær i konkurranseperioden (spørsmål og svar): Gisle Nataas
  • NALs konkurransefunksjonær vedr innlevering og mottak av konkurranseutkastene: Måns Davidson

Konkurranseutkast, navneseddel (og kvittering for de som ikke om man ikke signerer digitalt, se spørsmål 112) som er sendt vil bli håndtert av konkurransens funksjonær ved innlevering og mottak, slik at prinsippet om anonymitet blir ivaretatt.. Det er deltakernes plikt å sørge for at deres anonymitet i forhold til respektive motto ikke brytes før etter at juryen har presentert sin avgjørelse. Innlevert konkurranseutkast og navneseddel mottas kun av konkurransefunksjonær og behandles strengt konfidensielt. Navneseddel (og kvittering for de som ikke om man ikke signerer digitalt, se spørsmål 112) separeres umiddelbart fra konkurranseutkastene og oppbevares på et lukket og sikkert område til juryen har ferdigstilt sitt arbeid. Deltaker må være spesielt oppmerksom på at det digitale konkurransematerialet ikke inneholder noen «digitale spor» eller annet som kan bryte anonymiteten.

Innleveringsportal: Konkurranse  237328 - MiA/NAL - Nasjonalt fløtingsmuseum og kompetansesenter for våtmark - Innleveringsportal/RFT. Link: https://www.doffin.no/Notice/Details/2020-347483

Innleveringsfrist: 26.06.2020, klokken 12.00.

  • NALs jurysekretær i juryeringsprosessen: Gisle Nataas

 

Spørsmål og svar- 24.06.2020

Det er også kommet inn noen spørsmål vedr innlevering som ar lagt inn i oppdatert versjon av spørsmål og svar. Alle spørsmålene og svarene er samlet i ett dokument, med de nyeste spørsmålene og svarene nederst i dokumentet. Se dokumentet "Spørsmål og svar_Nasjonalt fløtingsmuseum og kompetansesenter for våtmark_oppdatert 2020.06.24.pdf". Dokumentet ligger i konkurransens vedleggsmappe.