Filmen "Re-dane" var en av vinnerne i Statens Kunstfonds Arkitekturudvalgs åpne konkurranse i vinter, ”Kan vi tegne et nyt land”.

Nå mister du lysten på dansk bacon

Tekst Perann Sylvia Stokke Sist oppdatert 08.08.2014
Se filmen Re-dane (12 minutter) som handler om den danske bygdas fremtid. En av personene bak filmen er den engasjerte arkitekten og filmskaperen Dominic Balmfort. Du møter ham også på Arkitekturdagen

Balmfort laget filmen sammen med den franske arkitekten Charles Bessard fra Powerhouse og den danske filminstruktøren Andreas M. Dalsgaard. Tanken om å ”tegne et nytt land” fikk de to arkitektene til å definere hva de likte med Danmark. De kom frem til at det ene var velferdsstaten og det andre var kvalitet. De syntes derfor at det var påfallende at Danmark, som internasjonalt nettopp er kjent for kvalitet på mange områder, har så lav kvalitetssans i forhold til mat.

Filmen beskriver den danske landsbygdas problemer og potensialer med spesielt fokus på svineavl som utgjør en stor andel av danske bønders produksjon. De dokumenterer at dansk landbruk kan bli både mer bærekraftig og lønnsomt. Kortfilmen engasjerer og inspirerer til å tenke nytt og vurdere nye modeller som alternativ til dagens matproduksjon.

Se filmen Re-Dane på Vimeo (12 minutter)  

ReDane from Elk Film on Vimeo.

 

Som arkitekt har Balmfort arbeidet i flere store engelske og danske arkitektkontor. Han eier og leder Susturb – et rådgivningsfirma for bærekraftig designstrategi- og byutvikling. Han arbeider med å øke den kvalitative effekten av design og business for både private og offentlige kunder. Samtidig utfordrer han noen av dagens oppfatninger og mantraer når det gjelder bærekraft. I stedet for å begrense kvantitativ vekst, oppfordrer Susturb til kvalitativ endring ved å utforme produkter, bygninger og byer for å fungere som økosystemer. Balmfort underviser også på Den Kongelig Arkitektskole i København i programmet Urbanism & Societal change, som ledes av Deane Simpson og Charles Bessard.

- De dyptgripende økonomiske og demografiske endringene innen ressurstilgang viser at vi ikke lenger kan forvente at fremtiden kan være en fremskrivning av fortiden. Endringene krever en ny forståelse av organiseringen av offentlig rom og rollen til arkitekter og planleggere. Arkitektenes arbeid med å identifisere, forstå og svare på samfunnsmessige utfordringer blir stadig mer avgjørende, sier Balmfort.

Program og påmelding til Arkitekturdagen