NAF-nyhetsbrev - utsendelse av papirer til ekstraordinært årsmøte

  Sist oppdatert 18.03.2019
Hermed utsendes papirer til ekstraordinært årsmøte. Hovedtema for møtet er valg av nytt styre samt vedtak av reviderte statutter.

Ekstraordinært årsmøte for Nord-Norges arkitektforening (NAF) omfatter to hovedtema:

  • vedtak av reviderte statutter og
  • valg av nytt styre

Bakgrunn for endring av statuttene i NAF er at de på flere punkter ikke er tidssvarende. Det har blant annet vært et ønske å formalisere NAFs intensjoner om at NLA- og NIL-medlemmer kan inngå i styret. Dette for å gi en større faglig bredde. Videre ønskes også en formalisering av at årsmøte kan avvikles med digitale møterom i regionen. Forslag til reviderte statutter ble tatt opp for første gang i årsmøtet 2017, men ble ikke vedtatt med bakgrunn i antall stemmeberettigede på årsmøtet. Vedlagt denne innkallingen følger gjeldende statutter samt forslag til endrede statutter jfr. innspill på fjorårets årsmøte.

Det er i år flere styremedlemmer som går ut av styret og som ikke ønsker gjenvalg. For å kunne ivareta foreningens interesser trengs et styre som kan definere en strategi for hva NAF skal bruke tid og ressurser på. Vedlagt nyhetsbrevet følger forslag til nytt styre, men det er fortsatt behov for flere styremedlemmer.

Vedlegg:

  • innkalling og dagsorden
  • vedlegg til sak 4 - forslag reviderte statutter
  • vedlegg til sak 5 - forslag nytt styre