President i NAL Alexandria Algard. Foto: Tommy Ellingsen.

NAL etterlyser arkitekturpolitikken

Tekst Pressemelding fra NAL Sist oppdatert 09.02.2016
Patrick Tepfers avgang fra Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) forsterker Norske arkitekters landsforbund (NAL) sin bekymring for norsk arkitekturpolitikk. I juni i år sendte NAL et brev til tre departementer.

-       Vi har etterlyst en offensiv fra ansvarlige myndigheter og avventer fremdeles et svar. Norske byer og tettsteder står foran store utfordringer i tiden som kommer. En felles arkitekturpolitikk er viktig for å sikre god kvalitet i våre bygde omgivelser. God arkitektur skaper attraktive steder, og er dermed en viktig bit av samfunnsutviklingen sier president i NAL Alexandria Algard.

I 2009 stod 13 departementer bak dokumentet arkitektur.nå – Norsk arkitekturpolitikk. Dokumentet redegjorde for mål, hvordan underliggende etater jobber i arkitekturfeltet og innsatsområder. I dag foreligger ingen plan for hvordan regjeringen vil jobbe med dette feltet.

Politikkområdet er splittet mellom flere departementer, men ingen av departementene synes å ha en overordnet rolle for drive å feltet og underliggende etater i en felles ønsket retning.

Brev til tre statsråder

25. juni i år sendte NAL en bekymringsmelding til kulturminister Thorhild Widvey, næringsminister Monica Mæland og kommunal- og regionalminister Jan Tore Sanner.

I brevet har NAL blant annet stilt spørsmål ved om strategien til DOGA er forankret i en overordnet plan for hvordan departementene med underliggende etater skal jobbe med arkitekturfeltet.

NAL oppfatter DOGAs strategiplan for 2015 – 2018 som ambisiøs men har stilt spørsmål ved deres kapasitet til å nå målene i strategiplanen, tatt i betraktning deres begrensede arkitekturfaglige kompetanse. NAL er imidlertid klar til å bidra med vår kompetanse inn i DOGAs videre arbeid, dersom det er ønskelig.

Les hele brevet fra NAL til departementene

Les Redegjørelse for hvordan departementene jobber med arkitekturpolitikk