Fagsjef i NAL, Camilla Moneta. Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no.

NAL forbereder høringssvar til TEK 17

Tekst Vibeke Wessel Finstad Sist oppdatert 27.01.2017
NAL er godt i gang med arbeidet med å lage høringssvar til TEK 17. Sammen med Arkitektbedriftene (AiN) jobber vi systematisk gjennom endringsforslagene, med fokus på at det også er de små justeringene som kan utgjøre de store forskjellene.

Utviklingssjef i AiN,Solveig Grue og fagsjef i NAL, Camilla Moneta, har allokert ressurser for å sikre at arkitekturen og arkitektenes interesser ivaretas, også for fremtiden. NAL engasjerer bredt for å sikre et helhetlig innspill, og har løftet debatten inn med helside i Dagnes Næringsliv. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har svart, og boligutbyggere og boligprodusentene har hevet seg på. NAL-medlemmer er invitert inn i workhshop om TEK 17, slik at vi får et mest mulig belyst og forankret høringssvar. Vi ser at dette temaet engasjerer og det er vi glade for.

NAL og AiN har også invitert RIF, NLA og NIL inn i diskusjonene. Det har i tillegg vært avholdt interessentmøte der blant annet  Leieboerforeningen, Forbrukerrådet og Støyforeningen  var invitert inn.

- Våre viktigste hensyn er at kvalitet ikke forringes i jakten etter effektiviseringstiltak. Blant annet ser vi at å skulle fjerne krav til lagringsplass, redusere dagslys, utsyn, og plassering av bygg med dårligere sol- og støyforhold, legger grunnlag for dårlige løsninger som kan påføre samfunnet store kostnader på sikt, sier Camilla Moneta.

I takt med utbygging må hensyn til både livsløp og livsfaser tas med i betraktningen. Arkitekstanden er fremst til å ivareta de langsiktige bokvalitetene ved nye bygg, i et bredt perspektiv. Nå er jobben vår å analysere endringsforslagene fra den gjeldene forskrtift TEK 10, komme med konkrete innspill til endringene og i tillegg si noe generelt om at handlingsrommet for arkitektur må økes.

NAL og AiN leverer sine høringsutspill den 10. februar.

 

NAL har nylig også arrangert kurset "Aktuelt fra PBL og TEK"

Se opptaket fra "Aktuelt fra PBL og TEK" som gikk 20. januar. Gratis for medlemmer av NAL.