Relokalisering i et lokale som er godt egnet for vår virksomhet har lenge stått høyt på agendaen, skriver president Gisle Løkken om samarbeidet – og en eventuell samlokalisering – med Future built og Grønn byggallianse. Foto: Børge Sildnes

NAL i utvikling

  Sist oppdatert 23.10.2020
NAL er i bevegelse mot en tydeligere rolle som faglig og politisk pådriver.

Vi har tatt en aktiv posisjon i saker som gjelder arkitekters formelle ansvar og kompetanse i plan- og byggesaker, og vi gir klare fagpolitiske svar i en lang rekke høringer som angår både fagets og samfunnets utvikling. I tillegg jobber vi med å påvirke oppdragsgivere og myndigheter, ikke minst angående anskaffelser og konkurranser.

For å klare å være i front, og kunne møte nye problemstillinger på en god og kompetent måte, må vi selvsagt først og fremst ha dyktige og engasjerte medarbeidere i organisasjonen. Det har vi i høyeste grad, og i tillegg styrkes sekretariatet jevnlig med ny kompetanse. Men det er ikke slik at NAL på egenhånd kan være fremst i utviklingen på alle områder, så det er strategisk like viktig å utvikle nært samarbeid med organisasjoner som har spesiell kompetanse innenfor felt som er sentrale for arkitekter og for utvikling av faget. 

Bærekraftige samfunn og bærekraftig arkitektur er et stort og komplekst felt vi utvikler stadig mer kompetanse rundt. Men det er også noe som berører dype økonomiske og politiske strukturer i samfunnet, og krever derfor samarbeid og innovasjon på mange områder. Det er to organisasjoner som står i front av dette arbeidet for å spre kunnskap og informasjon – og ikke minst er pådrivere for å dytte byggebransjen i riktig retning. Det er Future built, som NAL kjenner godt, da de (via en periode som Ecobox) har sine røtter hos oss fra 1990-tallet. I tillegg er det Grønn byggallianse, som de seneste årene har etablert seg som en tydelig stemme for å få bygg- og eiendomssektoren til å gjøre miljø og bærekraft til primære mål i bransjen. 

Våre tre organisasjoner har lenge hatt nær kontakt, og hatt ønske om å inngå et nærmere og mer forpliktende samarbeid. Vi har derfor nylig undertegnet en intensjonsavtale som er et samarbeid for samlokalisering, og som også har som intensjon at alle tre parter skal dra nytte av den spesialkompetansen de enkelte innehar. Dette ser vi frem til med store forventninger, og et slikt samarbeid vil hjelpe vår organisasjon og våre medlemmer med å oppfylle de høye miljøambisjoner vi har satt oss. 

Relokalisering i et lokale som er godt egnet for vår virksomhet har lenge stått høyt på agendaen, og det riktige valget vil kunne gi oss kontor- og arrangementsfasiliteter av høy standard. Samtidig vil det kunne være et eksempelprosjekt for bærekraftig arkitektur, gjenbruk og sirkulærøkonomi. Når vi også søker samlokalisering med andre organisasjoner som er ledende nettopp disse områdene, vil vi på sikt kunne tilby høyt kvalifiserte forelesere, og kvalifiserende kurs og konferanser for våre medlemmer, og til byggebransjen generelt. Dette vil arkitekter i hele landet få nytten av – og i tillegge vil vi som arkitektorganisasjon kunne markere oss tydeligere i hele bygg- og anleggssektoren. Hvor og hvordan dette skal skje, er ikke bestemt ennå, men det er mange spennende muligheter som vil bli vurdert. 

Dette er bare starten på et utviklingsarbeid vi mener er både interessant og nødvendig, og som etter hvert skal gi våre medlemmer tilgang til mye ny kunnskap, og forhåpentligvis også skape enda større forståelse for arkitektens rolle og kompetanse. 

Gisle Løkken
president
Norske arkitekters landsforbund